Dla rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców

 

Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala podpisał (27 kwietnia) z Fundacją Euro Nation porozumienie, na mocy którego Gmina Gogolin przystąpiła do ogólnopolskiego projektu pn. „Partnerstwo na rzecz e – integracji w województwie opolskim”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020.

Jego celem będzie rozwój kompetencji cyfrowych 60 mieszkańców Gminy Gogolin. Całkowita wartość projektu to 3 402 061,86 zł. Do projektu przystąpiło łącznie 30 gmin z województwa opolskiego, a przeszkolonych zostanie 1 550 osób. Gmina Gogolin nie ponosi bezpośrednich kosztów finansowych, a jedynie rzeczowy wkład własny szacowany na kwotę 3 334,87 zł. Projekt pilotuje Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, które jest pośrednikiem pomiędzy uczestnikami, a organizatorem.

Polska Cyfrowa 1.jpeg