Wybitny historyk w Gogolinie

Znakomity znawca Kresów Wschodnich, profesor Stanisław Sławomir Nicieja odwiedził Gogolin. W Gminnym Centrum Kultury wygłosił pasjonujący wykład o utraconych ojczyznach.

Na wypełnionej po brzegi sali widowiskowej GCK znaleźli się miłośnicy Kresów z różnych stron. Nie zabrakło też samych Kresowiaków i ich potomków. Profesor barwnie opowiadając o bogactwie kulturowym tych utraconych ziem, rozbudził nie tylko wyobraźnię słuchaczy, ale również głębokie emocje. Wielokrotnie podkreślał, iż trudno znaleźć właściwy język opisu tamtejszego świata, owej Kresowej Atlantydy, która bezpowrotnie zniknęła – „trzeba szukać metafory, aby wyrazić to wszystko”. Podkreślał także, że utrata dwustu miast na Kresach była ogromną stratą dla Polski. Profesor wiele miejsca poświęcił także losom Kresowiaków, którzy po 1945 r. jako repatrianci przybyli na Śląsk. Mówiąc o swoich publikacjach, akcentował rolę „Niechciców”, czyli ludzi pracy organicznej, którzy budowali kresową gospodarkę i kulturę. Aby oddać specyficzny „smak życia” nie stronił jednak od anegdoty, która znakomicie dopełnia całość opisu. Spotkanie z profesorem Stanisławem Sławomirem Nicieją na pewno pozostanie długo w pamięci słuchaczy. To nie było jedynie spotkanie z badaczem i autorem ważnych publikacji, ale przede wszystkim spotkanie z niezwykłym pasjonatem i biografem świata. Organizatorem spotkania był Urząd Miejski w Gogolinie, Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie.

*

Profesor Stanisław Sławomir Nicieja jest autorem wielu publikacji z zakresu historii i historii sztuki w tym, przełomowej monografii poświęconej dziejom Cmentarza Łyczakowskiego „Lwów – ogród snu i pamięci” oraz dziewięciu tomów „epopei” „Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych”. Opisuje w nich m. in. Lwów, Stanisławów, Tarnopol, Stryj, Krzemieniec, wspaniałe przedwojenne uzdrowisko Truskawiec, miasteczka Huculszczyzny itd. Autor pracuje nad kolejnymi monografiami, być może całość obejmować będzie trzydzieści tomów.