Kolejne wydanie kalejdoskopu

Ukazał się kolejny, corocznie wyczekiwany przez mieszkańców i gości Gminy Gogolin, Kalejdoskop Samorządowy za rok 2016. Publikacja wydana przez Urząd Miejski w Gogolinie, dostępna jest w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gogolinie oraz jej filiach.

To już czternaste wydanie tego rocznika, który dokumentujące pracę samorządu, stowarzyszeń i sołectw, a także działania w zakresie kultury i sportu. Na niemal trzystu stronach czytelnicy znajdą najważniejsze informacje na temat działalności samorządowej, jubileuszy oraz realizowanych inwestycji. Na uwagę zasługują zwłaszcza artykuły dotyczące jubileuszu 20 – lecia współpracy Gogolina z Schongau, pierwszego w historii miasta Budżetu Obywatelskiego, Światowych Dni Młodzieży w Gogolinie, a także obszerne informacje dotyczące współpracy samorządu Gminy Gogolin ze stowarzyszeniami. Duży rozdział poświęcono także Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi, która jest wielką szansą na to, by w przyszłości na szerokim rynku wylansować sołectwa i promować ich walory. Ponadto, bogato ilustrowany „Kalejdoskop” zawiera informacje na temat pracy gminnych jednostek organizacyjnych; dokumentuje też najważniejsze wydarzenia i imprezy społeczne, kulturalne i sportowe. Tradycyjnie w roczniku znalazło się też Silva Rerum, czyli zbiór krótkich, różnorodnych, aczkolwiek bardzo ciekawych tekstów na temat oddolnych inicjatyw, czy też interesujących pomysłów mieszkańców Gminy Gogolin. Rok 2016 był dla gminy bardzo pomyślny, samorząd otrzymał wiele prestiżowych wyróżnień, w tym  tytuł „Samorząd od Serca” oraz „Samorządowego Mecenasa Sztuki”. O tych i innych nagrodach, a także o pozostałych osiągnięciach i sukcesach można przeczytać właśnie w „Kalejdoskopie”, który stanowi doskonałe źródło wiedzy o Gminie Gogolin.

Kalejdoskop Samorządowy 2016.jpeg