Wernisaż zdjęć Gogolin na fotografiach

60 reprodukcji zdjęć z okresu lat 1949-1989 pokazujących ówczesne życie i ludzi zamieszkujących Gogolin można było zobaczyć podczas wernisażu wystawy „Gogolin na fotografiach”.

Umieszczone na 10 sztalugach reprodukcje wzbudziły w wielu mieszkańcach wspomnienia, bowiem część osób była naocznymi świadkami zdarzeń bądź została na nich uwieczniona. Sześć z 60. reprodukcji omawiano szerzej, a wiązały się one z osobistymi wspomnieniami autora wystawy i moderatora portalu „Nasz Gogolin” Roberta Winiarza. – Część zdjęć otrzymałem listownie a część nawet anonimowo, niestety nie posiadam wszystkich oryginałów - przyznaje Winiarz. Spotkanie rozpoczęła wicestarosta krapkowicki Sabina Gorzkulla, która podkreśliła różnice jakie zaszły w Gogolinie na przestrzeni ostatnich pokoleń dodając jak ważną rolę spełnili włodarze miasta, poprzedni burmistrz Norbert Urbaniec i obecny Joachim Wojtala. Starostwo wraz z górażdżańską fundacją „Aktywni w regionie” są mecenasami tej wystawy i wsparli ją zarówno finansowo jak i organizacyjnie. 

W spotkaniu aktywny udział wzięli mieszkańcy. Wśród nich autor zdjęć Wawrzyniec Jasiński a także profesor Franciszek Marek i doktor Aleksandra Jasińska a także burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, którzy zostali przepytani z historii miejsc, które uwieczniono na fotografiach. – Wielu z tych obiektów już nie ma, wiele zmieniło swoje zastosowanie, ale takie jest życie, a miasto nadal się rozwija i zmienia a wielu z nas nadal w tym uczestniczy – przyznał burmistrz Wojtala. Wystawę można oglądać do 27 kwietnia w przyziemiu hotelu Vertigo przy Placu Benedyktyńskim 1.

 

 

Zobacz film z otwarcia:

 

i posłuchaj w jaki sposób autorowi Robertowi Winiarzowi udało się dotrzeć do eksponatów: