Witajace głazy Piękna Wieś Opolska 2009 Centrum wsi Centrum wsi Fontanna w stawie Kaplica zima Dom Spokojnej Starości Przedszkole stowarzyszeniowe Kopiec Sołtysa Skwerek w centrum wsi

Ogłoszenie - Walne Zebranie

Ogłoszenie

 

W dniu 10.05.2017 (środa) o godzinie 1900  odbędzie się Walne Zebranie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionek w Niepublicznym Przedszkolu w Kamionku.

 

Porządek zebrania:

1. Otwarcie

2. Wybór Przewodniczącego zebrania

3. Wybór sekretarza zebrania

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

5. Sprawozdanie merytoryczno - finansowe za rok 2016

6. Przedstawienie informacji dodatkowej za rok 2016

7. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej

8. Omówienie działalności przedszkola i Stowarzyszenia na rok 2017

9. Wolne wnioski

10. Zakończenie zebrania

Pogoda
17 września
piątek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,55 PLN
1 CHF = 4,19 PLN
1 USD = 3,85 PLN