Informacja dla mieszkańców Gminy

Zakład energetyczny TAURON  informuje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej

na terenie Gminy Gogolin

w dniach 24 - 25 kwietnia 2017 r.  w godzinach  23.00- 5.00 

z powodu przejazdu przez Gminę Gogolin transportu wielkogabarytowego.

 

GOGOLIN (całe ulice) - Strzelecka, Krapkowicka, Szpitalna, Harcerska, Prusa, Elsnera, Zielona, Urocza, Chrobrego, Wąska, Kamienna, Malińska, Fredry,  Łąkowa.

GOGOLIN (częściowo ulice) – Wojska Polskiego nr od 1 do 9; Kozielska nr 1 i 3; Kolejowa nr od 1 do 18; Kasztanowa nr od 1 do 13;  Przyjaciół Schongau nr od 1 do 11 oraz nr od 2 do 10; Nowa nr od 6 do 50 oraz nr od 9 do 11; Wapienna nr od 2 do 6 oraz nr  od 1 do 7; Gogolińska nr od 2 do 12, nr od 1 do 65 oraz nr od 77 do 81.

MALNIA (całe ulice)- Opolska, Kopernika, Krótka, Kamienna.

MALNIA (częściowo ulice)- Wodna nr 2, 4 i 5; Wiejska nr 1, 2 i 4.

CHORULA (częściowo ulice)- Wiejska nr od 1 do 5; Wolności nr od 2 do 25; Opolska nr od 9 do 25, nr od 1 do 7 oraz nr od 2 do 42; Nowa nr od 1 do 14.