Zapytanie ofertowe - projekt aranżacji wnętrz

Gogolin, 22 grudnia 2015 r.

Zaproszenie do składania ofert

Na wykonanie projektu aranżacji wnętrz w budynku - Centrum Przesiadkowe w Gogolinie.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aranżacji wnętrza w budynku - Centrum Przesiadkowe w Gogolinie, części lewej – Biblioteki oraz części środkowej – dworzec i sala konferencyjna.

Dalsze wymagania:

- aranżacje należy wykonać na podstawie udostępnionego projektu budowlanego przez Gminę Gogolin:

  • * części lewej biblioteki na poziomie parteru (117 m2) i I piętra (110 m2);
  • * części środkowej na poziomie poczekalni (160 m2);
  • * sali konferencyjnej (175 m2).

 

2. Termin wykonania zamówienia

30 kwietnia 2016 r.

 

3. Kryteria oceny ofert: Cena 100%.

 

4. Termin, miejsce i sposób składania ofert

Termin składania ofert: 08.01.2016r.

Oferty należy składać w wersji papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin.

 

5. Osoby do kontaktu: Radosław Delinowski, tel. 774076831; e-mail: r.delinowski@gogolin.pl