Ciekawy projekt stowarzyszenia

Dziś w Urzędzie Miejskim w Gogolinie doszło do podpisania umowy na realizację zadania publicznego pomiędzy Gminą Gogolin, a Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Górażdże. W ramach projektu pn. „Poznajemy walory przyrodniczo – turystyczne swojego regionu”, który został dofinansowany przez gminę w kwocie 10 000 zł, stowarzyszenie planuje zorganizować dla uczniów Stowarzyszeniowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Górażdżach zajęcia przybliżające ciekawe miejsca, znajdujące się w pobliżu ich zamieszkania. Uczniowie będą uczestniczyć też w 4 wycieczkach do Malni, Gogolina, Kamienia Śląskiego i Rogowa Opolskiego, by poznawać środowisko przyrodnicze, zabytki i historię najbliższej okolicy. Ponadto w ramach projektu zostanie również zakupiony sprzęt multimedialny: komputer oraz rzutnik, wraz z interaktywną tablicą, który pomoże w przeprowadzaniu zajęć teoretycznych. Całkowita wartość zadania to 11 125 złotych.

 

umowa_01.jpeg