Pierwszy krok do wiaduktu za nami

To historyczny moment dla miasta Gogolina! W jubileuszowym roku, w rocznicę 50 – lecia nadania praw miejskich, rozpoczynają się przygotowania do niezwykle ważnej inwestycji. Wieloletnie starania Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali i jego współpracowników w dążeniu do rozwiązania problemu bezpiecznego przemieszczenia się przez niemal stale zamknięty przejazd kolejowy, przynoszą wymierne efekty.

Dziś w Urzędzie Miejskim w Gogolinie doszło do podpisania trójstronnego Listu intencyjnego w sprawie współpracy w zakresie budowy bezkolizyjnego skrzyżowania dwupoziomowego drogi wojewódzkiej nr 409 z linią kolejową nr 136 (w ciągu linii E30). Porozumienie sygnowane już przez dwóch członków zarządu PKP PLK SA., podpisali w imieniu samorządu Województwa Opolskiego: Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła oraz Wicemarszałek Województwa Opolskiego Szymon Ogłaza. Ze strony Gminy Gogolin na Liście intencyjnym podpis złożył Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala. Przy podpisaniu tego ważnego dokumentu obecni byli również: Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki UMWO Remigiusz Widera, Zastępca Burmistrza Gogolina Krzysztof Długosz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie Piotr Czok oraz Przewodniczący Rady Rozwoju Gminy Gogolin Andrzej Balcerek.

Podpisując List intencyjny, PKP PLK SA., a także samorządy Województwa Opolskiego i Gminy Gogolin oświadczają, że są zainteresowane realizacją przedsięwzięcia polegającego na likwidacji przejazdu kolejowego, zlokalizowanego w ciągu ul. Krapkowickiej i wybudowaniu nowego skrzyżowania dwupoziomowego w ciągu ul. Krapkowickiej w Gogolinie, wraz z konieczną infrastrukturą drogową. Szacowana wartość inwestycji wyniesie ok. 30 milionów złotych. Na mocy porozumienia, PKP PLK SA., Województwo Opolskie oraz Gmina Gogolin wyrażają wolę partycypowania w kosztach realizacji inwestycji. Wspólne działanie tych trzech partnerów przyczyni się do poprawy jakości infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego na linii kolejowej nr 136, a także redukcji emisji CO2, związanej z transportem drogowym w obrębie miasta Gogolin. Poprawi się również dostępność do autostrady A4 oraz do realizowanego obecnie Centrum Przesiadkowego w Gogolinie.

–Cieszę się, że zarówno władze PKP PLK SA., jak też władze województwa opolskiego dostrzegły potrzebę realizacji bezkolizyjnego przejazdu przez bardzo uczęszczaną, międzynarodową linię kolejową. Wielokrotnie podkreślałem znaczenie naszej drogi wojewódzkiej, w przypadku zdarzenia drogowego na autostradzie A4. Nie stworzylibyśmy też funkcjonalnego Centrum Przesiadkowego w Gogolinie bez budowy wiaduktu – mówi Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala.

–Samorząd Województwa Opolskiego od początku był zbudowany ideą budowy Centrum Przesiadkowego i wiaduktu drogowego. Jest to projekt inwestycyjno – społeczny, który obejmuje nie tylko rozwiązania drogowe, ale jest to kompleksowe rozwiązanie obejmujące rewitalizację całego centrum Gogolina, która zmieni życie mieszkańców tego miasta – podkreśla Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła.