Światowy Dzień Zdrowia

Światowy Dzień Zdrowia, obchodzony co roku 7 kwietnia w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia, pozwala na ożywienia działań poświęconych konkretnym zagadnieniom i problemom zdrowotnym.

W piątkowe przedpołudnie w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie odbyło się spotkanie poświęcone zaburzeniom depresyjnym. Depresja jest tematem przewodnim tegorocznej kampanii informacyjnej z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2017. Jak podkreśla psycholog Ewa Krancioch - Schynol z Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie, depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk, bez względu na wiek, płeć czy status społeczny. Ryzyko depresji wzrasta w sytuacji ubóstwa, bezrobocia, zdarzeń życiowych, takich jak śmierć bliskiej osoby czy rozpad związku, a także w przebiegu choroby fizycznej i problemów spowodowanych nadużywaniem alkoholu i przyjmowaniem narkotyków.
Depresja jest przyczyną cierpienia psychicznego i fizycznego. Ogranicza zdolność do wykonywania nawet najprostszych codziennych czynności, a niekiedy prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną i przyjaciółmi i niezdolności do pracy zarobkowej. W najgorszym przypadku może doprowadzić do samobójstwa.

Głównym aspektem kampanii jest uświadomienie, jak ważne jest informowanie o depresji. Sama rozmowa stanowi już istotny element procesu dochodzenia do zdrowia. Poruszenie tematów związanych z depresją i rozmowa z członkami rodziny, przyjaciółmi lub pracownikami opieki zdrowotnej, pomaga lepiej zrozumieć, czym jest depresja, i w jaki sposób można jej zapobiegać lub leczyć. 
Organizatorem spotkania był Referat Zdrowia i Polityki Społecznej w Gogolinie, przy współpracy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie.