Goście z Betzdorf

26 – osobowa grupa młodzieży, wraz z opiekunami, z partnerskiej szkoły Geschwister –  Scholl – Realschul w Betzdorf uczestniczy w corocznej wymianie międzynarodowej w gminie Gogolin. To już 13. wizyta uczniów z Betzdorf w gogolińskim Zespole Szkół.  

W środę 5 kwietnia goście spotkali się z Zastępcą Burmistrza Gogolina Krzysztofem Długoszem, który witając gości w Gogolinie, nawiązał do jubileuszu 50. rocznicy nadania praw miejskich oraz kontaktów pomiędzy Niemcami, a Polską, które nie tylko odbywają się na płaszczyźnie szkolnej, ale również gospodarczej, czego przykładem jest inwestycja niemieckiego koncernu HENGST. Szef niemieckiej delegacji – Uwe Mattusch – dyrektor szkoły, odpowiedzialny za kontakty międzynarodowe, podkreślił znaczenie takiej wymiany młodzieży, która jest niezależna od uwarunkowań politycznych i opiera się na przyjaznych relacjach. Podkreślił również, jak ważne jest poznawanie nie tylko swoich najbliższych sąsiadów, ale też osób z innych krajów. Chociaż Gogolin i Betzdorf dzieli niemal tysiąc kilometrów, młodzież świetnie się rozumie i chętnie spędza ze sobą czas.

W trakcie niemal tygodniowej wymiany, która odbywa się w dniach 3 – 8 kwietnia, uczniowie z Betzdorf poznają uroki naszego regionu. W programie znalazły się m.in. wycieczka do Krasiejowa, warsztaty tematyczne w Parku Rozrywki i Nauki, wyjazd do Wrocławia, a także zwiedzanie Opola. W ramach pożegnania, w piątek 7 kwietnia rozegrany zostanie mecz piłki nożnej Polska – Niemcy na Stadionie Miejskim w Gogolinie. Opiekę nad młodzieżą sprawują: ze strony Zespołu Szkół w Gogolinie – Brygida Czekała, ze strony niemieckiej – Uwe Mattusch, Ingrid Wanka i Kirsten Seelbach.