Biznesowe śniadanie

"Biznesowe śniadanie" to nowa formuła spotkań samorządu Gminy Gogolin z przedstawicielami lokalnego biznesu oraz instytucjami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości. Pierwsze z tego cyklu spotkań odbyło się we wtorek 4 kwietnia w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie.

Z zaproszenia Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali skorzystali przedsiębiorcy z terenu gminy Gogolin i powiatu krapkowickiego oraz przedstawiciele instytucji wspierających działalność biznesową: Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie, przewodniczący i członkowie Rady Rozwoju Gminy Gogolin, dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki oraz kierownik Centrum Obsługi Eksportera i Inwestora w Opolu, a także przedstawiciel Opolskiej Izby Gospodarczej.

Jednym z celów operacyjnych Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014 – 2020 jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. Samorząd Gminy Gogolin nie tylko dba o stymulowanie współpracy z podmiotami gospodarczymi, ale również pragnie wspomagać rozwój rynku lokalnych produktów rolno – spożywczych. Stąd pomysł na organizację spotkań w ramach projektu „Gogolin od kuchni”, które zainaugurowano w ubiegłym roku. Podczas dzisiejszego biznesowego śniadania, które przygotował  Instytut Naukowo – Badawczy ks. Sebastiana Kneippa Zespół Rekreacyjno – Wypoczynkowy Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim, można było spróbować tradycyjnych i ekologicznych wyrobów, dostarczonych przez Piekarnię Drost z Gogolina, Agroturystykę Stary Młyn z Obrowca, Zakład Piekarniczo – Cukierniczy Zimmerman z Gogolina, Delicious Home Made Irena Jasińska z Gogolina.  

W trakcie konferencji zaprezentowano najważniejsze działania samorządu gminy w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz działań w sektorze przedsiębiorczości. Bernadeta Janik – inspektor Wydziału Gospodarki Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska, odpowiedzialna za planowanie przestrzenne, przybliżyła zebranym temat Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin. –Po raz pierwszy od 1991 roku aktualizujemy wszystkie aspekty tego dokumentu. Dlatego jest okazja, by złożyć własne wnioski, które mogą zostać uwzględnione w Studium. Jeżeli planują Państwo inwestycje w przyszłości, proponuję działać już dziś – zachęcała przedsiębiorców do aktywnego włączenia się w kształtowanie rozwoju gminy. Bernadeta Janik, która koordynuje również nowy projekt, współfinansowany z Fundacji Wspomagania Wsi, zaprosiła do udziału w spotkaniach, które odbędą się w najbliższym czasie w 7 sołectwach gminy Gogolin. –Będzie wtedy okazja do skonsultowania swoich propozycji z urbanistą – zapraszała.

O jednym z najważniejszych dokumentów dotyczącym polityki rozwoju gminy, tzn. o Strategii Rozwoju Gminy Gogolin 2014 – 2020, opowiedział Arnold Joszko – naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji UM w Gogolinie. Było to doskonałe wprowadzenie do dalszej części prezentacji, gdzie o najważniejszych inwestycjach na terenie gminy Gogolin opowiedział Krzysztof Reinert – naczelnik Wydziału Funduszy i Mechanizmów Finansowania Inwestycji. Wiodącym przedsięwzięciem jest oczywiście budowa Osiedla Dębowego w Gogolinie. –Mamy pewność, że w ciągu najbliższych dwóch lat powstaną pierwsze domy w zabudowie szeregowej. Zakładamy, że na osiedlu będzie mogło zamieszkać łącznie ok. 650 osób, co odpowiada średniej wielkości miejscowości – tłumaczył. Drugą istotną inwestycją, która nabrała rozpędu jest budowa Centrum Przesiadkowego w Gogolinie. –Przewidujemy umieszczenie w budynku dworca PKP biblioteki oraz Inkubatora Przedsiębiorczości. Z naszych informacji wynika, że jest zapotrzebowanie na około 6 takich biur, z których będą mogli korzystać przedsiębiorcy – mówił.

Wyzwanie, przed jakim stanął samorząd Gminy Gogolin dało argument do poważnych rozmów z PKP SA. oraz PKP PLK SA., by wspólnie zrealizować komplementarną dla Centrum Przesiadkowego, inwestycję budowy skrzyżowania dwupoziomowego – mówił w trakcie spotkania Zastępca Burmistrza Gogolina Krzysztof Długosz. Dlatego już w czwartek 6 kwietnia zostanie podpisany List intencyjny w tej sprawie. Dokument sygnowali już członkowie Zarządu PKP PLK SA., teraz podpisy złożą przedstawiciele Zarządu Województwa Opolskiego oraz Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala. Uczestnicy spotkania po raz pierwszy mieli szansę zobaczyć wizualizację wiaduktu oraz nowych, drogowych rozwiązań: obwodnicy Gogolina – Karłubca oraz obwodnicy Choruli i Malni. Zaprezentowano też przedsięwzięcia prowadzone przez prywatnych inwestorów: plany rozbudowy firmy Gniotpol w Malni oraz pola golfowego i toru wyścigowego w Kamieniu Śląskim.

Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala przybliżył natomiast informacje na temat nowego układu komunikacyjnego w Kamieniu Śląskim, związanego z realizacją nowych inwestycji. Poinformował również, że w najbliższym czasie na terenach inwestycyjnych w Gogolinie powstaną dwa międzynarodowe zakłady produkcyjne. Zaprosił do współorganizacji wydarzeń z okazji jubileuszu miasta oraz do włączenia się w akcję „50 dębów na 50 – lecie Gogolina”.

Korzystając z okazji Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala podziękował wszystkim za dotychczasową, bardzo dobrą współpracę. Szczególne podziękowania złożył na ręce Andrzeja Balcerka – przewodniczącego Rady Rozwoju Gminy Gogolin, za poświęcony czas i pomoc w wypracowywaniu rozwiązań dla dobrej przyszłości naszej gminy. Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Arnold Joszko, który jest odpowiedzialny m.in. za pozyskiwanie inwestorów, przekazał również podziękowania dyrekcji Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, Centrum Obsługi Eksportera i Inwestora w Opolu oraz Opolskiej Izby Gospodarczej.

Na zakończenie głos zabrał Andrzej Balcerek. –To ogromna satysfakcja, że możemy dziś mówić o gminie i mieście Gogolin, gdzie udaje się zapewnić równowagę wszystkich trzech najważniejszych aspektów zrównoważonego rozwoju: biznesu, ochrony środowiska i kapitału ludzkiego.

Kolejne spotkanie odbędzie się jesienią br.