Porozumienie LO w Gogolinie z Firmą CHESPA

W siedzibie firmy Chespa sp. z o. w Choruli podpisano dziś (23.03) Porozumienie o współpracy.  To kolejna umowa podpisana przez Zespół Szkół w Gogolinie, tym razem z tym prężnie działającym przedsiębiorstwem, który cieszy się renomą w regionie, jak również w kraju i Europie.

Porozumienie o współpracy sygnowali: z ramienia firmy Chespa sp. z o.o. – Prezes Zarządu Marek Siekiera, Dyrektor Zespołu Szkół w Gogolinie Violeta Zajączkowska, a także Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala.

Korzyści wynikające z porozumienia to przede wszystkim realizacja wspólnych projektów, szkolenia pod okiem znakomitych fachowców, organizacja warsztatów dydaktycznych, wykładów i praktycznych zajęć wyjazdowych dla uczniów gogolińskiego liceum. Współpraca z tak nowoczesną firmą, jaką jest Chespa sp. z o.o., na pewno przyniesie wymierne korzyści i wpłynie pozytywnie na rozwój edukacji w gogolińskim liceum. Skorzystają na niej zwłaszcza uczniowie klasy dziennikarsko – prawnej, którym przyda się wiedza praktyczna na temat grafiki użytkowej, a także klasy biologiczno – chemicznej, ze względu na możliwość organizacji zajęć praktycznych w laboratoriach firmy. Firma Chespa zobowiązała się również do ufundowania stypendium naukowego dla dwóch uzdolnionych uczniów.

W trakcie spotkania, Burmistrz Joachim Wojtala zauważył, że Gmina Gogolin jako organ prowadzący liceum ogólnokształcące, już dawno dostrzegła potrzebę poszerzenia oferty o profile dotychczas niedostępne w innych placówkach oświatowych na terenie naszego powiatu. Obecna oferta kształcenia gogolińskiego Zespołu Szkół nie tylko wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi, ale również wypełnia lukę edukacyjną na mapie Opolszczyzny. Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala wskazał także na to, że zamiarem samorządu i dyrekcji szkoły, jest wyodrębnienie w poszczególnych klasach grup, które będą się specjalizowały w różnych branżach. Dzięki takiemu rozwiązaniu, uczniowie wykazujący kierunkowe zainteresowanie lub predyspozycje, mieliby możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia firm działających na terenie gminy.

W związku ze stałym rozwojem przedsiębiorstwa, firma Chespa jest otwarta na pozyskiwanie nowych pracowników, zwłaszcza z branży graficznej. Spółka zadeklarowała już chęć wsparcia praktycznej nauki zawodu przez oddelegowanego pracownika z uprawnieniami nauczyciela, który będzie prowadził w gogolińskim Liceum Ogólnokształcącym, specjalistyczne zajęcia z grafiki komputerowej. To duża szansa dla najlepszych absolwentów placówki, którzy dzięki nabytym umiejętnościom zawodowym, będą mieli szansę na zatrudnienie w stale rozwijającym się dziale grafiki komputerowej firmy.

Chespa_LO_1.jpeg