Wieś zaprasza miasto

Najważniejsze kwestie organizacyjne związane z rokiem jubileuszowym – 50. rocznicą nadania praw miejskich dla Gogolina i odsłonięcia pomnika Karolinki i Karliczka, były omawiane w trakcie kolejnego spotkania w ramach „Porozumienia na rzecz Lokalnego Partnerstwa”. Zaproszenie Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali przyjęło prawie 50 osób: sołtysi i przewodniczący zarządów dzielnic, prezesi lokalnych stowarzyszeń, liderzy odnowy wsi oraz przewodniczący kół DFK.

Spotkanie, które odbyło się w czwartek 16 marca w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie otworzył Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, który podziękował wszystkim za dotychczasowe zaangażowanie w organizację przedsięwzięć z okazji Bożego Narodzenia oraz karnawału, a także za kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów ludowych. –Ten rok był szczególnie bogaty w tego typu wydarzenia – zauważył burmistrz.

W trakcie spotkania omówiono przede wszystkim sprawy, związane z tegorocznym kalendarzem jubileuszowych imprez społeczno – kulturalnych i rekreacyjno – sportowych. Ciekawą ofertę wydarzeń kulturalnych, integracyjnych i sportowych, które odbędą się w tym roku w sołectwach, przedstawili sołtysi oraz prezesi poszczególnych stowarzyszeń. W trakcie spotkania udało się ustalić optymalne i niekolidujące ze sobą terminy tychże wydarzeń, tak, by w niemal każdy weekend wakacji, mieszkańcy gminy, ale też miasta, mogli w ciekawy sposób spędzić wolny czas. 

  • 15 czerwca – planowana jest organizacja pikniku międzynarodowego w Obrowcu, z udziałem gości z Czech, Ukrainy i Niemiec, przy współudziale sołectwa Zakrzów i Dąbrówka;
  • 1 lipca – gminny turniej sołectw gry w dwa ognie w Zakrzowie;
  • 8 lipca – „Niezwyciężony Strażak” w Gogolinie;
  • 15 lipca – festyn z okazji 70. rocznicy Miejskiego Klubu Sportowego;
  • przełom lipca i sierpnia – turniej rzutów karnych, organizowany przez LKS Obrowiec;
  • 2 – 3 września – turniej sportowy w Górażdżach;
  • 11 listopada – obchody Dnia Św. Marcina w Malni – warsztaty i pokazy.

W dalszej części spotkania, Burmistrz poinformował m. in. o ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski, konkursach z okazji 20 – lecia Programu Odnowy Wsi; planowanym na 10 i 11 września II Festiwalu Tożsamości i Kultury Wsi Odnowionej, który w tym roku odbędzie się w gminie Krobia (woj. wielkopolskie) oraz o możliwości reprezentowania Gminy Gogolin podczas konkursu koron żniwnych na Dożynkach Wojewódzkich, które odbędą się 3 września w Namysłowie.  

Najważniejsze uroczystości, związane z obchodami jubileuszu 50 – lecia praw miejskich Gogolina omówiła Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie Iwona Cimek, a o tegorocznym konkursie na „Najciekawszy, regionalny stół wielkanocny”, który odbędzie się w ramach Jarmarku Wielkanocnego 2 kwietnia, opowiedziała inspektor Patrycja Bugno z Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji. Na zakończenie spotkania, burmistrz zaprosił wszystkich do udziału w Jarmarku Wielkanocnym oraz pozostałych jubileuszowych wydarzeniach. Wszyscy uczestnicy otrzymali również materiały informacyjne: plakat oraz regulaminy wielkanocnych konkursów, a sołtysi i przewodniczący zarządów dzielnic – publikację „Przedsiębiorcza wieś”.