Ogród Miejski w Gogolinie

Logotypy.jpeg

Gmina Gogolin zrealizowała projekt pn.: „Ogród miejski – nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina” współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Wartość przedsięwzięcia wyniosła 876 693,50 PLN, natomiast dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 421 853,38 PLN, co stanowi 81% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Celem projektu było zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Gogolin.

Pozostałe cele to:

- odtworzenie stanowisk drzew owocowych charakterystycznych niegdyś dla obszaru Gogolina,

- ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej Gogolina,

- ograniczenie zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta i gminy Gogolin.

Dzięki inwestycji w centrum miasta powstały nowe tereny zielone o powierzchni 7 687,50 m2, a łączna powierzchnia terenów zieleni w centrum Gogolina wyniosła 1,5 ha. W 2016 r. w ramach projektu wybudowano ścieżkę pieszo – rowerową przy ul. Szpitalnej i Pawła, która łączy tereny zielone i udostępnia je osobom niepełnosprawnym oraz  rodzicom z dziećmi w wózkach. W 2017 r. zagospodarowano teren przy osiedlu na ul. Powstańców oraz odnowiono istniejący park miejski przy ul. Ligonia. Przedsięwzięcie obejmowało m.in. wykonanie nasadzeń rodzimych drzew i krzewów owocowych, budowę traktów pieszych i traktów dla rolkarzy, urządzeń zabawowych, instalacji nawadniającej, energooszczędnego oświetlenia parkowego, montaż ławek, koszy, karmików i poidełek dla ptaków oraz hoteli dla owadów przy ul. Powstańców. W parku została wykonana przycinka pielęgnacyjna, zlikwidowano także bariery architektoniczne. Nasadzono 766 sztuk rodzimych krzewów i drzew owocowych.

Formularz zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

 

 

Więcej informacji w poniższych artykułach: