Uzgodnili kolejne projekty

W Gminie Gogolin gościła delegacja z zaprzyjaźnionego Piska, z Republiki Czeskiej. W trakcie wizyty, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala spotkał się z Dagmar Adamovą – dyrektorem szkoły w Pisku, Petrem Sikorą – nauczycielem wychowania fizycznego i angielskiego, koordynatorem spotkań polsko – czeskich, a także nauczycielem Markétą Wiszczorovą. W spotkaniu uczestniczyła również Kinga Kaptur – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Gogolinie – szkoły, która od wielu lat współpracuje ze swoim czeskim, oświatowym partnerem. Wizyta dotyczyła organizacji kolejnego wspólnego projektu. Tym razem dzieci i młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Gogolinie wezmą udział w projekcie artystycznym pn. „Historia Śląska Cieszyńskiego oczami młodych artystów”. W ramach tej inicjatywy, dzieci z Gogolina, Szczyrku i Piska, w ostatnim tygodniu kwietnia wezmą udział w warsztatach plastycznych. Planowana jest również wymiana z udziałem kadry pedagogicznej i rodziców.

Pisek.jpeg