Witajace głazy Piękna Wieś Opolska 2009 Centrum wsi Centrum wsi Fontanna w stawie Kaplica zima Dom Spokojnej Starości Przedszkole stowarzyszeniowe Kopiec Sołtysa Skwerek w centrum wsi

Zebranie Wiejskie

Zebranie Wiejskie odbyło się 7 marca o godz 18:00  w Świetlicy w Kamionku. Na spotkanie przybyło 15 osób, w tym zaproszony Pan Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala.
Pani sołtys Sabina Kauf przywitała wszystkich i po odczekaniu stosownego czasu na drugi termin spotkania wybrano przewodniczącego zebrania - Panią Sołtys i protokolanta - Panią Weronikę Kunert. Pani Sołtys odczytała protokół z poprzedniego zebrania oraz sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za rok 2016 wraz z rozliczaniem się z każdej zebranej czy też wygranej złotówki. Nie było uwag ze strony zebranych mieszkańców.
Pan Burmistrz wykorzystał również dany mu czas i opowiadał o planach ekonomicznych względem mieszkańców Kamionka i Kamienia Śląskiego. Na uwagę zasługuje tu termomodernizacja szkoły podstawowej w Kamieniu Śląskim, przebudowa dróg dojazdowych do części Sanatoryjnej i Sportowej w Kamieniu Śląskim, rozpoczęcie budowy małej obwodnicy Karłubca i rozbudowa strefy przemysłowej.
Mieszkańcy pytali kiedy zostanie uruchomiona pilotażowa linia Kamień Śląski-Kamionek-Krapkowice oraz o wykorzystanie budynku LZS-u w Kamionku.
Burmistrz odpowiedział iż linia ma być uruchomiona na początku marca- taką obietnicę uzyskał od przedstawicieli PKS, ale czy linia będzie na stałe uruchomiona - zależy wyłącznie od mieszkańców - zatem od tego czy faktycznie będziemy z niej korzystać, a budynek LZS-u jest oddany na użytkowanie dla Klubu Sportowego "Kamyki" z którego korzystają mieszkańcy obu wiosek.
Na koniec Pani Sołtys podziękowała wszystkim za przybycie i zakończyła zebranie.
 

 

Zdjęcia i tekst Weronika Kunert
Pogoda
11 lipca
sobota
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,47 PLN
1 CHF = 4,21 PLN
1 USD = 3,96 PLN