Witajace głazy Piękna Wieś Opolska 2009 Centrum wsi Centrum wsi Fontanna w stawie Kaplica zima Dom Spokojnej Starości Przedszkole stowarzyszeniowe Kopiec Sołtysa Skwerek w centrum wsi

Wyniki otwartego konkursu kultura - Gogolin 2017

Zarządzenie Burmistrza Gogolina w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2017 zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury:

PDFzarzadzenie-ogloszenie-wynikow-konkursu-ofert.pdf

Informacja ze strony www.gogolin.pl

W ramach zadania publicznego na wykonanie w 2017 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pt. " Organizacja działań kulturalnych w sołectwie Kamionek " nasza miejscowość otrzymała kwotę 6500,00 zł. W ramach tego zadania Stowarzyszenie wraz z Radą Sołecką i przy współpracy z TSKN Kamionek, DSS oraz Radą Sołecką z Kamienia Śląskiego będą realizowane  następujące przedsięwzięcia na terenie naszej miejscowości w roku 2017:

  1. Żur
  2. Majówka
  3. Dzień Dziecka
  4. Dzień Otwartych Drzwi Domu Spokojnej Starości
  5. Dzień Seniora
  6. Mikołaj
  7. Jarmark Bożonarodzeniowy
Pogoda
24 września
piątek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,60 PLN
1 CHF = 4,25 PLN
1 USD = 3,93 PLN