OIG podsumowała kolejny rok działalności

W Gogolinie, w hotelu Vertigo odbyło się w czwartek (9.03) spotkanie podsumowujące ubiegłoroczną działalność Opolskiej Izby Gospodarczej. Spotkanie zorganizowane zostało przez centralę OIG oraz jej krapkowicki oddział.

Uczestniczyli w nim przedsiębiorcy, przedstawiciele Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, samorządów gminnych i powiatu krapkowickiego, banków oraz osoby związane z lokalnym biznesem i instytucjami wspierającymi działalność przedsiębiorczą. Gminę Gogolin reprezentował burmistrz Joachim Wojtala, który był także jednym z prelegentów spotkania.

W trakcie debaty burmistrz przybliżył najbliższe plany oraz stan zaawansowania już rozpoczętych inwestycji na terenie gminy. Urząd Miejski w Gogolinie obecnie realizuje zadania inwestycyjne i remontowe o łącznej wartości prawie 20 milionów złotych. Wydziały urzędu obsługują obecnie 11 inwestycji, które są realizowane lub ich realizacja rozpocznie się w bieżącym roku. Trwają ponadto prace związane z przygotowaniem nowej koncepcji zmiany układu komunikacyjnego, w centrum miasta Gogolina. Samorząd Gogolina liczy także, że po wybudowaniu „małej obwodnicy” Gogolina – Karłubca, zostanie dokończona modernizacja drogi powiatowej od skrzyżowania z tą obwodnicą, w kierunku do miejscowości Kamień Śląski. W niedługim czasie, burmistrz przedstawi również projekt nowego układu komunikacyjnego w centrum Kamienia Śląskiego, uwzględniającego dogodny dojazd do dużych, nowych inwestycji, w tym toru wyścigowego i pola golfowego. Ponadto, burmistrz poinformował o sposobach wspierania przedsiębiorców przez samorząd gminy, a także o stosowanych ulgach dla przedsiębiorców. Cieszy fakt, że w ostatnim czasie, coraz szersze grono lokalnych przedsiębiorców, jak też inwestorów z kraju i z zagranicy, zainteresowane jest lokowaniem swoich inwestycji właśnie na terenie gminy Gogolin.

Korzystając z okazji, burmistrz zaprosił również wszystkich przedsiębiorców do włączenia się we współorganizację obchodów jubileuszu 50. rocznicy uzyskania przez Gogolin praw miejskich oraz 50. rocznicy odsłonięcia pomnika Karolinki i Karlika.

OIG.jpeg