Budżet Obywatelski 2017

Trwa realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Gogolin. Już wkrótce, propozycje mieszkańców Gogolina zostaną wcielone w życie, tak by z powodzeniem służyły całej społeczności lokalnej.

Przypomnijmy – całkowita pula środków w budżecie obywatelskim na 2017 rok to 280 000 zł. W głosowaniu, które odbyło się z końcem 2016 roku, wygrały dwa „duże” projekty. Pierwszy z nich, który otrzymał największa liczbę głosów,  czyli „Ogród przedszkolny miejscem bezpiecznej stymulacji rozwoju ruchowego dziecka” przy Publicznym Przedszkolu nr 1 w Gogolinie będzie gotowy na początku czerwca. Placówka ma już przygotowany projekt zagospodarowania terenu i małego boiska z bezpieczna nawierzchnią, a także wybrane urządzenia zabawowe. Trwają również czynności związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej projektu budowy drugiego zwycięskiego zadania, czyli miasteczka ruchu drogowego przy PSP nr 2 w Gogolinie. Realizacja tego zadania przewidziana jest na lipiec oraz sierpień, tak, by prace nie kolidowały z zajęciami szkolnymi.

Decyzją Burmistrza Gogolina w roku 2017 realizowane będą wszystkie zgłoszone „małe” projekty, tj. siedem zadań o wartości do 10 000 zł każdy. W lutym i marcu młodzież z Zespołu Szkół w Gogolinie rozpoczęła tworzenie bazy danych w ramach projektu pn. „Sukcesy absolwentów LO w Gogolinie na przestrzeni 50 lat praw miejskich w Gogolinie”. Znany jest już także harmonogram projektu „Z Karliczkiem i Karolinką przez świat od najmłodszych lat”, a Publiczne Przedszkole nr 3, w którym realizowany będzie projekt, już przygotowuje się do wdrożenia działań. Trwają także konsultacje Gminy Gogolin ze Stowarzyszeniem Piękny Skrawek Gogolina – Strzebniów, który jest wnioskodawcą zadania polegającego na częściowym zagospodarowaniu terenu na placu przy świetlicy młodzieżowej w Strzebniowie. Termin realizacji zadania przewidziany jest na miesiąc czerwiec. W najbliższym czasie Urząd Miejski w Gogolinie dokona także zakupu budek na książki,  wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Gogolinie podejmie decyzję o miejscach, w których zostaną one zainstalowane, tak by służyły szerokiemu gronu odbiorców.

Trzy z siedmiu projektów, dotyczą ochrony przyrody. Znany jest już wykonawca, który przeprowadzi inwentaryzację „pomnikowych” okazów drzew. Odbędzie się to dopiero wiosną, gdyż szczegółowy opis stanu pomników przyrody wymaga nie tylko wiedzy, ale również odpowiedniej pogody, by ocenić kondycję biologiczną i zachowaną żywotność drzew. Trwają również przygotowania do montażu kamer na dzikich wysypiskach. Straż Miejska w Gogolinie wybrała już urządzenia monitorujące, które zostaną wkrótce zakupione i zainstalowane. W celu zapewnienia opieki rannym i chorym dzikim zwierzętom z terenu gminy Gogolin, w najbliższym czasie podjęta zostanie współpraca z Ośrodkiem Rehabilitacji Zwierząt w Suchodańcu. Jest to jedyny w województwie opolskim ośrodek, posiadający zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w którym prowadzone jest leczenie i rehabilitacja zwierząt dziko występujących, wymagających okresowej opieki człowieka, w celu przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego. Zawarcie umowy z tym ośrodkiem zapewni leczenie i rehabilitację dla wymagających opieki człowieka: ssaków, ptaków, płazów i gadów.