Zmiany kadrowe w gogolińskim urzędzie

Od 1 marca pełniącym obowiązki dyrektora Zespołu Rekreacyjno – Sportowego w Gogolinie jest Piotr Giecewicz, dotychczas zajmujący stanowisko inspektora w Wydziale Oświaty, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Funkcję p.o. dyrektora ZRS pełnić będzie do czasu powrotu z długotrwałego zwolnienia lekarskiego dyrektora Jerzego Kłeczka. Wzmocnienie kadry zarządzającej Zespołem wiąże się z planowanymi inwestycjami, polegającymi na modernizacji istniejących obiektów sportowych, a także planami budowy nowych.

W związku z przejęciem przez Urząd Miejski w Gogolinie zadań związanych z rozliczaniem podatku VAT z gminnych jednostek organizacyjnych, z Zespołu Rekreacjno – Sportowego w Gogolinie do Urzędu Miejskiego w Gogolinie przeniesiona została inspektor Maria Gabor, która będzie realizowała te zadania.

Z kolei, w wyniku rozstrzygniętego naboru na wolne stanowisko inspektora w Wydziale Oświaty, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Gogolinie zatrudniony został Donat Przybylski. Realizować on będzie zadania z zakresu organizacji sportu dla dzieci i młodzieży szkolnej, propagowania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, a także organizacji wypoczynku, z myślą o mieszkańcach naszej gminy.

Zmiany kadrowe.jpeg