X Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej

2 marca 2017 r. odbyła się X Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie, w której uczestniczyło 12 radnych, a także Sekretarz Gminy Bogusław Leśkiewicz i opiekunowie Młodzieżowej Rady Miejskiej Łukasz Wojtkiewicz oraz Marek Cimek.

W związku z pisemną rezygnacją z mandatu radnych przez dotychczasową Wiceprzewodniczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej, a także jedną z radnych, Bogusław Leśkiewicz poinformował, że w wyniku przeprowadzenia procedury wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie, Komisja Wyborcza stwierdziła objęcie mandatów radnych w okręgu nr 4 (teren Zakrzowa i Dąbrówki) przez Karolinę Tomeczek, a w okręgu nr 5 (teren Gogolina i Obrowca) przez Julię Zelent.

W trakcie obrad przyjęli również jednogłośnie bez uwag sprawozdanie z działalności międzysesyjnej w okresie od 16.12.2016 – 02.03.2017 r. i protokoły z ostatnich posiedzeń. W dalszej kolejności Rada w głosowaniu tajnym obsadziła funkcję Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej i tym samym podjęła uchwałę nr X/9/2017 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie. Nową Wiceprzewodniczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej została Julia Zelent. Realizując dalszy porządek obrad, radni omówili projekt regulaminu Forum Młodzieży Województwa Opolskiego.

MRM w Gogolinie.jpeg