Cykl zebrań na wioskach i dzielnicach

Trwa cykl zebrań wiejskich w sołectwach i dzielnicach Gminy Gogolin. Po swoich zebraniach są już mieszkańcy Choruli (31 stycznia), Malni (8 lutego), Kamienia Śląskiego (16 lutego), Zakrzowa i Dąbrówki (20 lutego) oraz dzielnicy Gogolin – Karłubiec (21 lutego); 22 lutego spotkali się natomiast mieszkańcy Odrowąża.

We wszystkich sołectwach i dzielnicach, w których dotychczas odbyły się zebrania wiejskie, sprawozdania z działalności sołtysów i przewodniczących zarządu dzielnicy oraz sprawozdania finansowe za 2016 rok zostały przyjęte jednogłośnie. Z uwagą wysłuchano również wniosków i uwag zgłaszanych przez mieszkańców. Te zadania, które w obecnych warunkach możliwe są do zrealizowania, będę wzięte pod uwagę w pierwszej kolejności.  Duże inwestycje wymagające większych nakładów finansowanych będą natomiast przeanalizowane i sukcesywnie realizowane w przyszłości. Kolejne zebrania wiejskie odbędą się kolejno: 27 lutego w dzielnicy Gogolin – Strzebniów, 28 lutego w Górażdżach, 2 marca w Obrowcu i 7 marca w Kamionku.

Zebrania wiejskie_1.jpeg