Rusza budowa obwodnicy Gogolina-Karłubca

Firma OLS Sp. z o.o. Spółka komandytowa z Lublińca będzie prowadziła inwestycję pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą powiatową nr 1831 O.” Oferta opiewa na kwotę 2 300 000 zł.

Podczas spotkania w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, które odbyło się 21 lutego Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala podpisał umowę z prokurentem spółki Adamem Benskim. Obecni byli również kierownik budowy Paweł Stolarski, a także pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska –  Jacek Dłubak oraz Stanisław Haraf.

Przypomnijmy – projekt budowlany autorstwa Pracowni Projektowej PROKOM z Opola zakłada budowę odcinka drogi o długości 852 m i szerokości 6m. Zacznie się on od włączenia w skrzyżowanie typu rondo w ciągu planowanej obwodnicy Malni i Choruli, z drugiej strony kończyć się będzie na ulicy Kamiennej – drodze powiatowej nr 1831O na wysokości budynku nr 74. Zadanie, oprócz budowy samej drogi, obejmować będzie ponadto przebudowę skrzyżowań z istniejącymi drogami (ulicą Torową i ulicą Marzanny), budowę chodników i budowę oświetlenia ulicznego.

obwodnica Karłubca.jpeg