Rusza budowa Ogrodu Miejskiego w Gogolinie

Rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania pn. „Ogród miejski – nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina”. Inwestycję poprowadzi Spółdzielnia „SUR Prószków”, która zaproponowała cenę ofertową 717 799,81 zł brutto.

Podczas spotkania, które odbyło się 14 lutego w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala podpisał umowę z wykonawcą zadania. Stronę Spółdzielni reprezentował Wiceprezes Zarządu Józef Pampuch. W ramach inwestycji planuje się zagospodarowanie terenu przy osiedlu na ul. Powstańców oraz odnowienie istniejącego Parku Miejskiego przy ul. Ligonia. Przedsięwzięcie obejmować będzie m. in. wykonanie i montaż budek lęgowych dla ptaków, wykaszanie chwastów i samosiewów, wykonanie traktu dla rolkarzy z nawierzchni asfaltowej oraz traktów pieszych z miału bazaltowego, zakup i montaż ławek, koszy oraz urządzeń na placu zabaw, wykonanie nawierzchni piaskowej pod plac zabaw, wykonanie i osadzenie hotelu dla owadów, zakup i osadzenie poidełek dla ptaków, systemu nawadniającego oraz wykonanie oświetlenia wraz z przyłączem energetycznym. W Parku Miejskim przy ul. Ligonia dokonana zostanie natomiast przycinka pielęgnacyjna, czyli usunięcie chorych i starych drzew, a także tych zagrażających bezpieczeństwu. Planowane jest również nasadzenie 766 sztuk rodzimych krzewów i drzew owocowych. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 16 czerwca 2017 r.

Przetarg Ogród Miejski.jpeg