Zadania i zabezpieczenie realizowane przez Straż Miejską w 2017 r.

SM_GOGOLIN.jpeg

STYCZEŃ 2017r. – Akcja informacyjna w związku z zagrożeniem spowodowanym zjadliwym wirusem grypy ptaków.

W styczniu br. Straż Miejska w Gogolinie wspólnie z sołtysami i przewodniczącymi dzielnic prowadziła akcję informacyjną wśród hodowców kur i gołębi dotyczącą zagrożeń spowodowanych zakażeniem zjadliwym wirusem grypy ptaków. W ramach akcji rozpropagowano apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców drobiu. Do 79 hodowców w Gogolinie dostarczono ulotkę, w której podano zasady postępowania, aby ustrzec drób przed zakażeniem wirusem grypy ptaków.

STYCZEŃ 2017r. – Kontrolowano stan utrzymania dróg i chodników.

W związku z intensywnymi opadami śniegu Straż Miejska interweniowała 54 razy
u zarządców dróg i właścicieli posesji, których zobowiązywano do odśnieżania i usuwania śliskości dróg i chodników.

STYCZEŃ 2017r. – Straż Miejska prowadziła kontrole kotłowni osób fizycznych, w związku ze znacznym zadymieniem środowiska.

Przypominamy, że śmieci i odpady komunalne sortujemy, które odbiera Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, zgodnie z dostarczonym grafikiem – w ramach ponoszonych opłat. Spalanie w domowych piecach (kotłach) odpadów jest zabronione, ponieważ zanieczyszcza środowisko naturalne.

STYCZEŃ 2017r. – Współdziałano z organizatorami imprez i zgromadzeń.

Kierowano ruchem samochodów na parkingach oraz zapewniano porządek i bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezach artystyczno – kulturalnych, sportowych i uroczystościach kościelnych:

6 styczeń - Gala Sylwestrowa, Golce w Hali Blautów;

13 styczeń - Koncert Tomasza Dolskiego w Gminnym Ośrodku Kultury;

14 styczeń - Gala samorządowa w Malni;

15 styczeń – Orkiestra Świątecznej Pomocy;

21 styczeń – poświęcenie krzyża przy ul. Wojska Polskiego w Gogolinie;

21 styczeń – Jasełka w Gminnym Ośrodku Kultury;

22 styczeń – Jasełka w Gminnym Ośrodku Kultury.

LUTY 2017r. – Ogólnopolskie badanie liczby bezdomnych.

Wspólnie z pracownikami OPS dokonano sprawdzenia miejsc przebywania osób bezdomnych i potrzebujących pomocy. W trakcie rozmów wypełniano ankietę i informowano
o możliwości skorzystania z rożnych form pomocy oferowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie.

LUTY 2017r. – Współdziałano z organizatorami imprez i zgromadzeń.

Kierowano ruchem samochodów na parkingach oraz zapewniano porządek i bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezach artystyczno – kulturalnych, sportowych i uroczystościach Kościelnych:

4 luty – Przedstawienie teatralne w Gminnym Ośrodku Kultury;

10 luty – Kwadrans z Markiem Gaszyńskim w Gminnym Ośrodku Kultury;

23 luty – Tłusty czwartek w Gminnym Ośrodku Kultury;

28 luty – Nording Walking –Malnia – Odrowąż – Malnia.

W OKRESIE STYCZEŃ - MARZEC 2017r. – akcja „Program działań na rzecz niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Zwracano uwagę na zachowania rowerzystów i pieszych korzystających z drogi rowerowej, chodnika i przejść dla pieszych. Upominano i informowano o obowiązku rowerzystów do korzystania z drogi dla rowerów i o zakazie jazdy po przejściach dla pieszych. Upominano rodziców dowożących dzieci do Publicznej Szkoły podstawowej nr 3 w Gogolinie, w związku z zatrzymywaniem samochodów na miejscu wyznaczonym dla autobusów szkolnych.

MARZEC 2017r. – Współdziałano z organizatorami imprez i zgromadzeń.

Kierowano ruchem samochodów na parkingach oraz zapewniano porządek i bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezach artystyczno – kulturalnych, sportowych i uroczystościach Kościelnych:

12 marzec – Dzień Kobiet w Gminnym Ośrodku Kultury;

KWIECIEŃ 2017r. – Współdziałano z organizatorami imprez
i zgromadzeń.

Kierowano ruchem samochodów na parkingach oraz zapewniano porządek i bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezach artystyczno – kulturalnych, sportowych i uroczystościach Kościelnych:

2 kwiecień – Jarmark Wielkanocny;

9 kwiecień - Procesja Niedzieli Palmowej;

MAJ 2017r. – Współdziałano z organizatorami imprez i zgromadzeń.

Kierowano ruchem samochodów na parkingach oraz zapewniano porządek i bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezach artystyczno –kulturalnych, sportowych i uroczystościach kościelnych:

3 maja – Święto Konstytucji – zabezpieczenie złożenia wieńców;

6 maja – Zjazd Wojewódzki OSP RP w Centrum Konferencyjnym w Górażdżu;

13 maj – Olimpiada przedszkolna w Hali Blautów

20 maj – Mecz MKS Gogolin;

25 maj – Procesja ku czci św. Urbana;

26 Maj - Biesiada Śląska na Placu Benedyktyńskim;

27 maj - Konferencja z okazji 50 lat nadania praw miejskich;

27 maj - Międzynarodowe spotkanie orkiestr dętych w Gogolinie;

28 maj - XX Opolskie Święto Pieśni Ludowej.

28 maj – Zespół pieśni i tańca „Śląsk”

CZERWIEC 2017r. – Pogrzeb proboszcza w Obrowcu.

W dniach 8 i 9 czerwca zabezpieczano parkingi i trasę przemarszu konduktu podczas pogrzebu proboszcza w Obrowcu.

W OKRESIE KWIECIEŃ - CZERWIEC 2017r. – akcja „Program działań na rzecz niechronionych uczestników ruchu drogowego.

W ramach akcji na rzecz niechronionych uczestników ruchu drogowego Straż Miejska wspólnie z Policją przeprowadziła 4 spotkania z mieszkańcami gminy podczas których omówiono przepisy obowiązujące rowerzystów i pieszych. Za pomocą pokazu multimedialnego zobrazowano zagrożenia w ruchu drogowym i omówiono sposoby ich uniknięcia

CZERWIEC 2017r. – Współdziałano z organizatorami imprez
i zgromadzeń.

Kierowano ruchem samochodów na parkingach oraz zapewniano porządek i bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezach artystyczno –kulturalnych, sportowych i uroczystościach kościelnych:

2 czerwiec – Festyn rodzinny dzień dziecka w parku przy ulicy Ligonia;

15 czerwiec – procesja Boże ciało w Gogolinie;

17 czerwiec Nording – Walking;

17 czerwiec – Mecz MKS Gogolin;

18 czerwiec – Festyn sołecki w Malni;

21 czerwiec – Piknik w Publicznym przedszkolu nr 3;

22 czerwiec – Konferencja Sprawni inaczej;

23 czerwiecZakończenie zajęć artystycznych w GOK.

LIPIEC 2017r. – Współdziałano z organizatorami imprez i zgromadzeń.

Kierowano ruchem samochodów na parkingach oraz zapewniano porządek i bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezach artystyczno – kulturalnych, sportowych i uroczystościach kościelnych:

8 lipiec – Zawody Strongman na Placu Benedyktyńskim;

9 lipiec – Zawody gorący strażak na Placu Benedyktyńskim;

15 lipiec – Jubileusz 70 - lecia MKS Gogolin;

30 lipiec Lato z radiem na Plac Benedyktyńskim.

W OKRESIE LIPIEC - SIERPIEŃ 2017r. – akcja „Bezpieczne wakacje”.

W lipcu i sierpniu Straż Miejska realizowała akcję „Bezpieczne wakacje”, której celem było zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży. Dokonano sprawdzenia zabezpieczenia niechronionych akwenów wodnych przed dostępem osób postronnych.
W ramach działań prewencyjnych kontrolowano miejsca gromadzenia się młodzieży z uwagą na demoralizację i niszczenie mienia. Straż Miejska uczestniczyła w imprezach organizowanych przez jednostki samorządowe dla młodzieży - festyn z okazji dnia dziecka
i festyn z okazji zakończenia lata. W czasie wakacji Straż Miejska zabezpieczała imprezy kulturalne i sportowe organizowane dla młodzieży.

SIERPIEŃ 2017r. – Akcja ostrzegawcza w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem ASF.

Straż Miejska przeprowadziła akcję ostrzegawczą o zagrożeniu zakażeniem trzody chlewnej wirusem ASF wywołujący chorobę afrykański pomór świń. Przekazano rolnikom pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii informujące o sposobach zapobiegania rozprzestrzenianiu się tej choroby.

SIERPIEŃ 2017r. – W Malni ujawniono – „Barszcz Sosnkowskiego”.

Interweniowano na zgłoszenie mieszkańca Malni, który poinformował o pojawieniu się na brzegu Odry w Malni „Barszczu Sosnowskiego” – rośliny niebezpiecznej dla zdrowia ludzi. Patrol Straży Miejskiej wspólnie z Kierownikiem Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego w Gogolinie i   Kierownikiem Nadzoru Wodnego z Krapkowic dokonał lustracji wzdłuż brzegu Odry na odcinku od Odrowąża do Choruli. Ujawniono 15 szt. tej rośliny, które zostały  usunięta przez pracowników Nadzoru Wodnego z Krapkowic.

SIERPIEŃ 2017r. – Współdziałano z organizatorami imprez i zgromadzeń.

Kierowano ruchem samochodów na parkingach oraz zapewniano porządek i bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezach artystyczno – kulturalnych, sportowych i uroczystościach kościelnych:

5 sierpień – mecz MKS Gogolin;

6 sierpień – Dzień kultury Mniejszości Niemieckiej w Odrowążu;

10 sierpień – Koncert zespołu „Galicja” w GOK;

12 sierpień – Odpust w Kamieniu Śląskim;

13 sierpień – Odpust w Kamieniu Śląskim;

26 sierpień – Wycieczka rowerowa szlakiem gogolińskich form ochrony przyrody;

27 sierpień – Festyn, zakończenie lata w parku przy ulicy Ligonia.

W OKRESIE LIPIEC – WRZESIEŃ 2017r. – akcja „Program działań na rzecz niechronionych uczestników ruchu drogowego.

W ramach akcji na rzecz niechronionych uczestników ruchu drogowego Straż Miejska dokonała sprawdzenia oznakowania i zabezpieczenia w rejonie szkół i placówek oświatowo – wychowawczych. Podczas służby przy Publicznych Szkołach Podstawowych Nr 2 i 3
w Gogolinie zwracano uwagę na bezpieczne zachowania kierowców i rodziców dowożących dzieci do szkoły. Upominano rodziców zatrzymujących samochód w miejscach zakazanych.

WRZESIEŃ 2017r. – Akcja – „Bezpieczna droga do szkoły”.

W dniach 4-8 i 12-15 września straż miejska pełniła służbę w godzinach od 7.30 do 8.15 przy PSP Nr 2 w Gogolinie. Zwracano uwagę na bezpieczeństwo uczniów oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez pieszych i kierowców pojazdów. Ponadto, patrole Straży Miejskiej zwracały szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczniów w rejonie pozostałych szkół i placówek kulturalno – oświatowych na terenie gminy.

PAŹDZIERNIK 2017r. – Współdziałano z organizatorami imprez
i zgromadzeń.

Kierowano ruchem samochodów na parkingach oraz zapewniano porządek i bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezach artystyczno – kulturalnych, sportowych i uroczystościach kościelnych:

8 październik – Bieg na Szpice w Gogolinie;

28 październik – Mecz MKS Gogolin.

PAŹDZIERNIK 2017r. – Akcja – „Znicz 2017”.

W dniach 27 – 31 października 2017r. Straż Miejska w ramach akcji Policji – „Znicz 2017” prowadziła działania prewencyjne w celu przeciwdziałania kradzieżom z samochodów i z nagrobków. Zwracano uwagę na utrzymanie czystości w rejonie cmentarzy i opróżnianie kontenerów na śmieci. Na dzień 1.11.2017r. przygotowano dodatkowo parking polowy przy ulicy Szpitalnej w Gogolinie.

LISTOPAD 2017r. – Akcja – „Znicz 2017”.

1 listopada 2017r. Straż Miejska w ramach akcji Policji – „Znicz 2017” kierowała ruchem samochodów na parkingu polowym przy cmentarzu w Gogolinie oraz zabezpieczała płynność ruchu na ul. Szpitalnej.

LISTOPAD 2017r. – Współdziałano z organizatorami imprez
i zgromadzeń.

Kierowano ruchem samochodów na parkingach oraz zapewniano porządek i bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezach artystyczno – kulturalnych, sportowych i uroczystościach kościelnych:

11 listopad – Święto Niepodległości zabezpieczenie złożenia wieńców przy pomniku;

11 listopad – Mistrzostwa Polski – turniej tańca;

11 listopad– Mecz MKS Gogolin.

12 listopad – Mistrzostwa Polski – turniej tańca;

12 listopad – Zjazd Karliczek i Karlików;

26 listopad – Kabaret w GOK - Wieczór Andrzejkowy.

GRUDZIEŃ 2017r. – Współdziałano z organizatorami imprez
i zgromadzeń.

Kierowano ruchem samochodów na parkingach oraz zapewniano porządek i bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezach artystyczno – kulturalnych, sportowych i uroczystościach kościelnych:

10 grudzień – Kiermasz Świąteczny w GOK;

11 grudzień – Kiermasz Świąteczny w GOK;

31 Grudzień – Koncert Noworoczny w GOK;

31 grudzień – Pokaz sztucznych ogni na Placu Benedyktyńskim

W OKRESIE PAŹDZIERNIK – GRUDZIEŃ 2017r. – akcja „Program działań na rzecz niechronionych uczestników ruchu drogowego.

W ramach akcji na rzecz niechronionych uczestników ruchu drogowego Straż Miejska patrolowała tereny w rejonie szkół i placówek oświatowo – wychowawczych. Podczas służby przy Publicznych Szkołach Podstawowych Nr 2 i 3 w Gogolinie upominano rodziców dowożących dzieci do szkoły, którzy zatrzymywali samochód w miejscach zakazanych. Kontrolowano i upominano rowerzystów którzy poruszali się ulicą Krapkowicką i nie korzystali z pasa ruchu dla rowerów.