AKTUALNOŚCI - NASZE DZIAŁANIA i INTERWENCJE w 2017r.

SM_GOGOLIN.jpeg

STYCZEŃ 2017r. – Akcja informacyjna w związku z zagrożeniem spowodowanym zjadliwym wirusem grypy ptaków.

W styczniu br. Straż Miejska w Gogolinie wspólnie z sołtysami i przewodniczącymi dzielnic prowadziła akcję informacyjną wśród hodowców kur i gołębi dotyczącą zagrożeń spowodowanych zakażeniem zjadliwym wirusem grypy ptaków. W ramach akcji rozpropagowano apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców drobiu. Do 79 hodowców w Gogolinie dostarczono ulotkę, w której podano zasady postępowania, aby ustrzec drób przed zakażeniem wirusem grypy ptaków.

STYCZEŃ 2017r. – Kontrolowano stan utrzymania dróg i chodników.

W związku z intensywnymi opadami śniegu Straż Miejska interweniowała 54 razy
u zarządców dróg i właścicieli posesji, których zobowiązywano do odśnieżania i usuwania śliskości dróg i chodników.

STYCZEŃ 2017r. – Współdziałano z organizatorami imprez artystyczno - kulturalnych i zgromadzeń.

Kierowano ruchem samochodów na parkingach oraz zapewniano porządek i bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezach artystyczno - kulturalnych i uroczystościach:

6 styczeń - Gala Sylwestrowa, Golce w Hali Blautów;

13 styczeń - Koncert Tomasza Dolskiego w Gminnym Ośrodku Kultury;

14 styczeń - Gala samorządowa w Malni;

15 styczeń – Orkiestra Świątecznej Pomocy;

21 styczeń – poświęcenie krzyża przy ul. Wojska Polskiego w Gogolinie;

21 styczeń – Jasełka w Gminnym Ośrodku Kultury;

22 styczeń – Jasełka w Gminnym Ośrodku Kultury;

Bal Sołtysa – w Gogolinie.

STYCZEŃ 2017r. – Straż Miejska prowadziła kontrole kotłowni osób fizycznych w związku ze znacznym zadymieniem środowiska.

Przypominamy, że śmieci i odpady komunalne sortujemy, a odbiera je Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, zgodnie z dostarczonym grafikiem – w ramach ponoszonych opłat. Spalanie w domowych piecach (kotłach) odpadów jest zabronione, ponieważ zanieczyszcza środowisko i niszczy piec.