Zebranie wiejskie w Malni

W środę 8 lutego odbyło się zebranie wiejskie w Malni, w którym uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, Sołtys Wsi Malnia Barbara Herok, Rada Sołecka Wsi Malnia, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala oraz Zastępca Burmistrza Gogolina Krzysztof Długosz.

W pierwszej kolejności jednogłośnie przyjęto sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2016 rok oraz sprawozdanie finansowe, które zostały  przedstawione przez sołtys Barbarę Herok bardzo rzeczowo i szczegółowo.

W dalszej części zebrania Zastępca Burmistrza Gogolina Krzysztof Długosz przedstawił koncepcję budowy nowej drogi,  łączącej drogę wojewódzką nr 423 – ulicę Opolską w kierunku terenów przemysłowych firmy Gniotpol. Droga ta związana jest z rozbudową firmy Gniotpol, ale poprawi również dojazd mieszkańców do kościoła oraz cmentarza. W dalszej kolejności planowana jest budowa parkingu na wysokości cmentarza w Malni. Mieszkańców interesowały kwestie związane z przebiegiem nowego ciągu komunikacyjnego oraz sposobu, w jaki będzie można dostać się z Malni do Odrowąża. Do rozwiązania pozostaje problem dojazdu rolników do pól uprawnych. Poruszono również temat bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej przy przejściu dla pieszych przy zatoczce PKS oraz budowy obwodnicy Malni i Choruli.

Kolejną omawianą podczas zebrania sprawą była reforma oświaty. Burmistrz poinformował, iż w roku szkolnym 2017/2018 Publiczna Szkoła Podstawowa w Malni działać będzie jako ośmioletnia. Ponadto, w najbliższym czasie planowana jest rozbudowa oddziału przedszkolnego, a do września 2018 roku dodatkowo dwie sale lekcyjne zostaną przystosowane na potrzeby szkoły podstawowej.

W związku z ostatnimi doniesieniami na temat zanieczyszczenia powietrza, mieszkańców Malni interesował również ten problem, a szczególnie w jaki sposób mogą zainterweniować, gdy zauważą nieprawidłowe palenie w piecu. Mieszkańcy Malni poruszyli kwestię tego, w jaki sposób i czym palone jest w domowych piecach. Zwrócili się z prośbą do samorządu Gminy Gogolin o przeprowadzenie kolejnej kampanii promocyjnej, uświadamiającej zagrożenia związane ze spalaniem złej jakości węgla lub co gorsza odpadów.

Korzystając z okazji, Burmistrz Joachim Wojtala poinformował, iż tegoroczne Święto plonów „Żniwniok 2017” odbędzie się w Malni, zaprosił przy tym do zaangażowania się we współorganizację tego ważnego dla naszej gminy, wydarzenia. Podziękował również Sołtys Wsi Barbarze Herok, Radzie Sołeckiej oraz mieszkańcom za dotychczasową współpracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju i odnowy wsi. Podziękowania przekazała również Sołtys Wsi Malnia Barbara Herok, która szczególne wyrazy wdzięczności skierowała do członków Stowarzyszenia Ziemia Malińska oraz przewodniczącego koła DFK Gogolin. Na zakończenie sołtys podziękowała również mieszkańcom, za owocną współpracę z samorządem Gminy Gogolin.