Dyrektor Krystyna Tupko odchodzi na emeryturę

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Malni Krystyna Tupko od 1 stycznia 2017 r. odeszła na zasłużoną emeryturę. 8 lutego odbyło się ciepłe pożegnanie wieloletniego pedagoga i współpracownika, który w historii przedszkola i szkoły w Malni zapisał się ponad 30 – letnim stażem pracy.

Nieoficjalne spotkanie w przyjacielskim gronie odbyło się środę w restauracji w Gogolinie, gdzie Krystynie Tupko za współprace podziękowali Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji Irmgarda Żyła, a także nauczyciele, dyrektorzy oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

Następnie, tuż przed rozpoczęciem XXX Sesji rady Miejskiej w Gogolinie, Krystynę Tupko pożegnali samorządowcy oraz radni. Życzenia i podziękowania za wieloletnią współpracę i działalność na rzecz młodego pokolenia, a także skromny upominek przekazali Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czok oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia Waltrauda Wicher. Burmistrz Gogolina życzył wszystkiego dobrego również pełniącej obowiązki dyrektora PSP w Malni Aleksandrze Sowadzie.

Oficjalna uroczystość pożegnania dyrektor Krystyny Tupko przez grono pedagogiczne oraz uczniów placówki odbyła się 1 lutego 2017 roku w PSP w Malni. Na emeryturę odeszła również Krystyna Myczewska – nauczyciel przyrody, muzyki, plastyki i długoletni wychowawca, która z pasją kształciła młode pokolenia uczniów i zaszczepiała w nich szacunek do przyrody oraz umiłowanie sztuki. Uroczysty apel obfitował w wielkie wzruszenia, podziękowania i życzenia, które na ręce odchodzących złożyli wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły, pod przewodnictwem Aleksandry Sowady, która od stycznia pełni obowiązki dyrektora placówki, przewodnicząca Rady Rodziców Monika Hnyluch, sołtysi i radni wsi Malni, Odrowąża, Choruli, ksiądz proboszcz Hubert Sklorz oraz sekretarz Wojskowego Koła Łowieckiego w Opolu. Uczniowie i grono pedagogiczne przekazało paniom wyrazy wdzięczności za wspólnie spędzone chwile oraz za wzór sumiennej i pełnej oddania pracy, życząc przy tym pogodnych dni w życiu osobistym, zdrowia i  realizacji marzeń.