Jubileuszowe spotkanie z poetą

Burmistrz Joachim Wojtala, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Ewa Bury oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Iwona Cimek uczestniczyli w jubileuszowym spotkaniu z poetą Tadeuszem Soroczyńskim. Spotkanie odbyło się 7 lutego br. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu.  Świętowano 75. rocznicę urodzin poety i 50. rocznicę ukazania się jego debiutanckich tomików.

W spotkaniu licznie uczestniczyli m. in. przedstawiciele opolskiego środowiska artystyczno – literackiego, liczni przyjaciele i goście. Prowadzący, Janusz Ireneusz Wójcik, przestawił sylwetkę poety i jego dorobek artystyczny, opolscy poeci czytali zaś wiersze Jubilata.  Spotkanie było też okazją do wspomnień i refleksji. Poeta nawiązał do bardzo owocnej współpracy ze środowiskiem poetów na Zaolziu i współpracy z Gminą Gogolin. Przywołał pamięć nieżyjących już poetów skupionych w Polskim Związku Kulturalno – Oświatowym w Jablunkowie i historię kontaktów artystycznych zawiązanych między środowiskiem zaolziańskim i Gminą Gogolin. Z wielkim sentymentem wspomniał nieżyjących już pisarzy i poetów: Wilhelma Przeczka, Jana Pyszkę, Władysława Młynka, Gustawa Sajdoka, malarza Antoniego Szpyrca oraz dotychczasowego opiekuna tego środowiska - Jana Ryłkę - prezesa PZKO. Spotkanie było także  okazją do gratulacji, podsumowań i podziękowań, które złożył również burmistrz J. Wojtala.  Skierował pod adresem poety słowa wdzięczności, wręczył również List Gratulacyjny. Podziękował m. in. za wieloletnią współpracę z Gminą Gogolin, a szczególnie za współpracę z gminnymi instytucjami kultury. Wspomniał wspólnie zrealizowane przedsięwzięcia, a także bardzo owocne lata osobistej przyjaźni. Zapewnił o wielkim szacunku jakim darzy Jubilata, wskazał również na wrażliwość, serdeczność i szlachetność Jego charakteru. Burmistrz wyraził przy tym radość, że Gmina Gogolin jest bliska Jego sercu i jest miejscem, gdzie nawiązał serdeczne przyjaźnie.  Zacytował przy tym sentencję - „Przyjaźń wypływa z wielu źródeł, z którym największym jest szacunek”. Jubileuszową uroczystość uświetnił koncert Zespół Pieśni Ludowej „Silesia” z Łubnian. 

Tadeusz Soroczyński urodził się w Busku nad Bugiem, w 1945 r. przybył na Śląsk Opolski, w okolice Głogówka. Pełnił funkcję sekretarza Zarządu Opolskiego Towarzystwa Kulturalno – Oświatowego, działał aktywnie w opolskim ruchu kulturalno – artystycznym, wydał siedemnaście tomików poetyckich. Jego poezja w znacznej mierze poświęcona jest pięknu natury. Debiutanckie tomiki  „Daruję ci sad” i „Bliżej sadu” ukazały się w 1967 r. Tadeusz Soroczyński został wyróżniony licznymi nagrodami, a w 2000r. otrzymał  Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego za całokształt działalności kulturalnej.