Gogolin w programie ograniczania emisji

Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala podpisał dziś porozumienie deklarujące uczestnictwo Gminy Gogolin w programie „Ograniczenie niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”, którego celem jest poprawa jakości powietrza w województwie opolskim, dzięki wymianie pieców, termoizolacji oraz montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE). Wspieranie prowadzonego programu będzie polegać przede wszystkim na informowaniu mieszkańców o możliwości uzyskania dofinansowania, udzielaniu wyjaśnień i udostępnianiu materiałów informacyjno-promocyjnych.

WFOŚiGW w Opolu prowadzi nabór wniosków od osób fizycznych w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”. W ramach programu możliwe jest dofinansowanie przedsięwzięć polegających na:
- wymianie źródeł ciepła w domach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych (kotłowni lub palenisk o niskiej sprawności energetycznej, opalanych paliwem stałym) na nowoczesne o wyższej sprawności (Program EKO-PIEC),
- termoizolacji domów jednorodzinnych, w tym: wymiana okien i drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu, stropodachu, podłogi na gruncie lub stropu nad nieogrzewaną piwnicą (Program EKO-TERM),
- termomodernizacji domów obejmującej termoizolację wraz z wymianą źródła ciepła na nowoczesne o wyższej sprawności (Program EKO-DOM),
- zakupie i montażu urządzeń wykorzystujących energię odnawialną w domach jednorodzinnych istniejących lub będących w budowie (Program OZE).

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych WFOŚiGW w Opolu.

umowa_WFOS.jpeg