Inwestycja goni inwestycję

Znaczącą rozbudowę zakładu o nowe hale produkcyjne i podwojenie produkcji w przeciągu najbliższych dwóch planuje zarząd spółki Gniotpol Trailers z Malni.

To rodzinne przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji przyczep i zabudów do samochodów użytkowych jest obecnie bardzo wysoko notowane na europejskich, branżowych rynkach zbytu. Obecnie w dwóch zakładach – w Kurzniach i Malni – produkuje ponad 1000 indywidualnych jednostek transportowych rocznie i zatrudnia ponad 200 specjalistów. Między innymi dzięki wprowadzonym innowacjom oraz posiadanym własnym homologacjom firma odnotowuje kolejne rekordy w wielkości sprzedaży. Stad też decyzja zarządu o rozbudowie zakładu w Malni i planowanym tak znaczącym zwiększeniu produkcji.

O najbliższych, bardzo ambitnych i obiecujących planach spółki poinformował burmistrza i radnych gminy na niedawnym roboczym spotkaniu Prezes Zarządu Wojciech Gniot. „Bardzo cieszy nas decyzja zarządu Gniotpol Trailers o ulokowaniu właśnie w naszej gminie tych inwestycji – informuje Burmistrz J. Wojtala – szczególnie cieszy zapowiedź zwiększenia zatrudnienia. To bardzo dobra wiadomość zwłaszcza dla mieszkańców Odrowąża i Malni, przecież firma Gniotpol przejęła w 1989 roku tereny obiekty byłego ZREMBU, gdzie znaczącą część obsady pracowniczej stanowili mieszkańcy tej części gminy”. Jak zapowiada Prezes Gniot z nowej hali produkcyjnej pierwsze zabudowy powinny wyjechać już pod koniec tego roku. Co ciekawsze w Malni ma zostać uruchomione nowoczesne i specjalistyczne centrum serwisowe dla zabudowanych samochodów ciężarowych, według planów największe w tej części Polski. „Zyska na tym nie tylko marka firmy Gniotpol, ale także marka Gminy Gogolin. To będzie jeszcze bardziej rozpoznawalne miejsce w Europie” – przekonuje Prezes Gniot.

Malnia_Gniotpol.jpeg

Bardzo rozwojowe plany są w pewnym sensie odzwierciedleniem ostatnich poczynań prorozwojowych i planistycznych samorządu Gminy Gogolin. W marcu 2015 roku Rada Miejska na wniosek Burmistrza Joachima Wojtali dokonała zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Malni poszerzając tereny pod działalność przemysłową. Ponadto wsłuchując się w opinie właścicieli firmy ale i samych mieszkańców Malni urzędnicy gogolińskiego ratusza wyznaczyli w planie miejscowości nowy ciąg komunikacyjny - odcinek drogi o długości ok. 650m łączący drogę wojewódzką nr 423 - ulicę Opolską z główną drogą dojazdową do kościoła parafialnego - ulicą Polną i dalej w kierunku terenów przemysłowych firmy Gniotpol - z ulicą Powstańców. „Nowy odcinek drogi ułatwiłby dojazd i wyjazd z terenu firmy dużych transportów ciężarowych a tych, jak widać będzie o wiele więcej. Tym samym odciążyłaby się znacząco także obecna droga dojazdowa przez środek Odrowąża” – wskazuje burmistrz Wojtala. Gmina jest już w posiadaniu większości terenu pod wytyczoną drogę. Ogromny wkład w tym mają właściciele firmy Gniotpol, którzy najpierw zakupili potrzebne działki od prywatnych właścicieli a potem umową darowizny przekazali je samorządowi Gminy Gogolin. Jeżeli tylko w budżecie gminy zostaną wygospodarowane odpowiednie środki finansowe, to jeszcze w tym roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej. Z takiego rozwiązania komunikacyjnego cieszą się już dzisiaj mieszkańcy Malni. „Jako Sołtysa, ale także jako mieszkankę Malni cieszy mnie, że władze gminy dostrzegają temat odpowiedniego dojazdu do naszego zabytkowego kościółka – mówi Sołtys Barbara Herok. W przeciągu całego roku przyjeżdża tu kilkanaście a może i kilkadziesiąt wycieczek i pielgrzymek. Duże autobusy przejeżdżają naszymi krętymi uliczkami. Nowa droga byłaby idealnym rozwiązaniem – dodaje.

Zapowiedź inwestycyjnych planów Gniotpol Trailers z Malni to w tym roku kolejna dobra wiadomość dla mieszkańców Gminy Gogolin. Jak przekonuje burmistrz Wojtala, to jeszcze w tym roku nie przysłowiowe „ostatnie słowo” w tym zakresie.

Malnia nowa droga.jpeg