Zebranie Wiejskie w Kamionku wybrało nowego sołtysa

W związku z rezygnacją złożoną przez Pana Hiacynta Skowronka z pełnienia funkcji Sołtysa wsi Kamionek oraz Przewodniczącego Rady Sołeckiej, w dniu 15 maja 2012r. odbyło się zebranie wiejskie w celu wyboru nowych osób na te funkcje. W zebraniu wiejskim uczestniczyły 62 osoby posiadające czynne prawo wyborcze. Przewodniczącym zebrania został Pan Jan Wrzeciono.

W wyborach na Sołtysa zgłoszono dwóch kandydatów, którzy otrzymali następującą ilość głosów: Placheta Sabina (dotychczasowy członek Rady Sołeckiej) - 47, Pigłowski Józef - 10. W głosowaniu oddano 2 głosy nieważne, a 3 osoby nie brały udziału w głosowaniu. Sołtysem została Pani Sabina Placheta.

Zebraniu wiejskie w dniu 25 stycznia 2011r. jednogłośnie zdecydowało, że Rada Sołecka ma liczyć 7 osób (Sołtys oraz 6 członków).

Kamionek_net.jpeg

Z tego też względu porządek obrad zebrania wiejskiego został poszerzony i przeprowadzono wybory uzupełniające na członka Rady Sołeckiej. W wyborach został zgłoszony jeden kandydat - Pan Hiacynt Skowronek, który otrzymał 52 głosy „za”. Przewodniczącym Rady Sołeckiej została Sołtys Pani Sabina Placheta.

Uczestniczący w zebraniu Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala podziękował ustępującemu sołtysowi za dotychczasowe zaangażowanie i pełnienie tej ważnej dla społeczności wiejskiej funkcji. Nowej Pani sołtys życzył pomyślności i wytrwałości w pracy społecznej a także wielu cennych inicjatyw, które przyczyniłyby się do jeszcze większej integracji wsi.