Kościół Park Plac zabaw

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA MALNIA, IŻ W DNIU 08.02.2017R.(ŚRODA) O GODZINIE 18.00 (II TERMIN ZEBRANIA- GODZ. 18.30) ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE WIEJSKIE W ŚWIETLICY MŁODZIEŻOWEJ W MALNI. PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA JEST NASTĘPUJĄCY:

Porządek zebrania:

  1. Powitanie uczestników zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania Wiejskiego i protokolanta.
  3. Stwierdzenie prawomocności zebrania, przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie przez mieszkańców.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania wiejskiego.
  5. Informacja nt. realizacji uchwał  i wniosków z poprzedniego zebrania.
  6. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2016 rok.
  7. Informacja w sprawie zmiany organizacji ruchu w miejscowości Malnia.
  8. Wolne wnioski
  9. Zakończenie Zebrania Wiejskiego                                                                                                                                                                                            

                                                                                           Sołtys Wsi Malnia
                                                                                            Barbara Herok

Pogoda
02 grudnia
środa
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,48 PLN
1 CHF = 4,12 PLN
1 USD = 3,74 PLN