Wielkie sprzątanie Szkoła

ZEBRANIE WIEJSKIE

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkanców Sołectwa Chorula, iż w dniu 31.01.2017r. o godz. 18.00 (II termin godz. 18.30) w Centrum Aktywizacji Wiejskiej w Choruli odbędzie się Zebranie Wiejskie Sołectwa Chorula.

Porządek obrad zebrania jest następujący:

1. Powitanie uczestników zebrania.

2. Wybór prowadzącego zebranie i protokolanta.

3. Stwierdzenie wazności zebrania.

4. Predstawienie planu zebrania i jego zatwierdzenie przez mieszkańców.

5. Stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania.

6. Informacja nt. realizacji uchwał z poprzedniego zebrania.

7. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2016 rok.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

                                                                                   Sołtys Wsi Chorula

                                                                                     Irena Kubiczek

Pogoda
14 sierpnia
piątek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,40 PLN
1 CHF = 4,09 PLN
1 USD = 3,72 PLN