Spotkanie Sieci Najciekawszych Wsi

 

Sieć Najciekawszych Wsi – nowa jakość w turystyce wiejskiej

17 stycznia 2017r. w Malni odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin zainteresowanych uczestnictwem w Sieci Najciekawszych Wsi. Na zaproszenie Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali, przyjechało 60 przedstawicieli gmin, a także przedstawiciele Stowarzyszenia Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. Celem spotkania było podjęcie decyzji w zakresie pierwszych certyfikacji wiosek.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: Ryszard Wilczyński – poseł na Sejm RP, Katarzyna Orzechowska z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Filip Płodzień z Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej Polskiej Organizacji Turystycznej, Piotr Mielec – Dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Krystian Połomski z Fundacji Wspomagania Wsi, Marek Chmielewski – Wójt Gminy Dzierżoniów, członek Zarządu Stowarzyszenia PSORW, Zbigniew Walczak – Wójt Gminy Gniewino, członek Zarządu Stowarzyszenia PSORW, dr hab. inż. Sylwia Staszewska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z Poznania, Iwona Kłosowicz oraz Witold Magryś z Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Adam Kałucki z Locativo Sp. z o.o. z Krakowa oraz Redaktor Naczelna Joanna Iwanicka z Gazety Sołeckiej, a także przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz Barbara Herok – Sołtys Wsi Malnia.

Pozytywne doświadczenia w Kamieniu Śląskim

W pierwszej części spotkania uczestników spotkania przywitał Burmistrz Gogolina, który zachęcił do członkostwa w Sieci Najciekawszych Wsi. Jako przykład pozytywnych doświadczeń podał sołectwo Kamień Śl. Działania podejmowane w Kamieniu Śląskim zostały wielokrotnie dostrzeżone przez niezależne gremia i nagrodzone prestiżowymi nagrodami. W miejscowości zainwestowali też kolejni przedsiębiorcy. Niedawno oddany do użytku tor wyścigowy i powstające pole golfowe to kolejne inwestycje, które znacząco podnoszą atrakcyjność miejscowości. Dzięki inicjatywom realizowanym w sołectwie rozwinęła się m. in. sieć gastronomiczno – hotelowa, gdzie tzw. „obłożenie” wynosi ponad 85% w skali rocznej. Powyższe osiągnięcia budują dobrą markę Kamienia Śl., który funkcjonuje na rynku jako wartościowy produkt. W kolejnej części spotkania naczelnik Wydziału Funduszy i Mechanizmów Inwestycji Krzysztof Reinert przedstawił charakterystykę oraz dobre praktyki w sołectwie Malnia, a sołtys Barbara Herok omówiła projekt „Pokolenie Plus – Klub Aktywnych Seniorów 60+”.

Eksperci wspierają projekt tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi

Doktor hab. inż. Sylwia Staszewska przedstawiła stan realizacji projektu - tworzenie Sieci Najciekawszych Wsi w ujęciu autorów opracowania „Tożsamość  i miejsce”.  Głos zabrała również Katarzyna Orzechowska z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która podkreśliła, iż Ministerstwo wspiera i z uwagą monitoruje ww. proces. Filip Płodzień z Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej Polskiej Organizacji Turystycznej przedstawił natomiast zadania Konsorcjum „Turystyki wiejskiej”, a Krystian Połomski, przedstawiciel Fundacji Wspomagania Wsi, wskazał na możliwościami współpracy pomiędzy Fundacją a Siecią. Adam Kałucki z agencji marketingowej Locativo przedstawił natomiast ofertę funkcjonowania Sieci jako produktu turystycznego.

Kolejny krok w procesie tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi

Ryszard Wilczyński, ekspert PSORW przedstawił główne cele SNW w 2017 roku: budowanie marki produktu SNW oraz doprowadzenie do certyfikacji wiosek z największym potencjałem. Podsumował także kwestie organizacyjne oraz uwarunkowania certyfikacji. W ramach zainicjowanego procesu budowania strategii marki i planu promocji Sieci w 2017 r.  przeprowadzone zostaną warsztaty z udziałem przedstawicieli miejscowości należących do Sieci. W efekcie powstanie m. in. plan promocji Sieci na lata 2018-2020. Podczas spotkania określono również warunki finansowego uczestnictwa gmin w Sieci. Ustalono także kolejny termin spotkania członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w marcu w Gminie Raciechowice.