IX Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej

W związku z ogłoszonym przez Marszałka Województwa Opolskiego naborem na członków Forum Młodzieży Województwa Opolskiego, 12 stycznia 2017 r. odbyła się IX Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie.

W sesji uczestniczyło 8 radnych, Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie Piotr Czok, Sekretarz Gminy Bogusław Leśkiewicz oraz opiekunowie Młodzieżowej Rady Miejskiej Łukasz Wojtkiewicz i Marek Cimek. W trakcie obrad Młodzieżowa Rada Miejska w Gogolinie na swojego przedstawiciela do Forum Młodzieży Województwa Opolskiego wyznaczyła Magdalenę Wnuk, a na zastępcę Annę Lakota. Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej poinformowała również, że w związku z pisemną rezygnacją  dwóch osób z mandatu radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie z dniem 01.01.2017 r., Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził wybory uzupełniające do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie w okręgu nr 4 (Teren Zakrzowa i Dąbrówki) – 1 mandat i okręgu nr 5 (Teren Gogolina i Obrowca) – 1 mandat na dzień 6 lutego 2017r.

MRM.jpeg