Spotkanie w sprawie grypy ptaków

12 stycznia 2017 r. Burmistrz Gogolina zorganizował spotkanie informacyjno-organizacyjne dla sołtysów oraz przewodniczących zarządów dzielnicy, w związku z występującym zagrożeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

W spotkaniu uczestniczył przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Bogusław Leśkiewicz, komendant Straży Miejskiej w Gogolinie Józef Woźny oraz naczelnik Gminnego Centrum Reagowania Tadeusz Byrski. Przewodniczący GZZK oraz naczelnik GCR szczegółowo zapoznali uczestników spotkania z aktualną sytuacją dotyczącą zagrożenia grypą ptaków, obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami dotyczącymi postępowania hodowców i właścicieli ptaków (kury, kaczki, gęsi itp.) w okresie zagrożenia. Sołtysi i przewodniczący zarządów dzielnic otrzymali materiały informacyjne oraz ankiety Powiatowego Lekarza Weterynarii dla wszystkich mieszkańców sołectw i dzielnic, którzy posiadają ptactwo, z zaleceniem ich dostarczenia i poinformowania mieszkańców o zasadach postępowania.