Inwestycje drogowe w gminie

Ponad 6,5 mln zł w budżecie Gminy Gogolin zostanie w bieżącym roku przeznaczonych na inwestycje i remonty drogowe. Jednym z najważniejszych zadań inwestycyjnych, które przewidziano do realizacji będzie budowa tzw. obwodnicy Gogolina - Karłubca.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami już w miesiącu styczniu powinien zostać ogłoszony przetarg na budowę ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą wojewódzką nr 424 oraz drogą powiatową nr 1831O. Na ten cel samorząd Gogolina przeznaczył działki po przejętej przez gminę a wcześniej zlikwidowanej przez Zarząd PKP linii kolejowej Gogolin-Prudnik. Projekt budowlany autorstwa Pracowni Projektowej PROKOM z Opola zakłada budowę odcinka drogi o długości 852 m i szerokości 6m. Zacznie się on od włączenia w skrzyżowanie typu rondo w ciągu planowanej obwodnicy Malni i Choruli, z drugiej strony kończyć się będzie na ulicy Kamiennej – drodze powiatowej nr 1831O na wysokości budynku nr 74. Zadanie oprócz budowy samej drogi obejmować będzie ponadto przebudowę skrzyżowań z istniejącymi drogami (ulicą Torową i ulicą Marzanny), budowę chodników i budowę oświetlenia ulicznego. Na ten cel w budżecie na rok 2017 przeznaczono 3 mln 650 tys. zł. W ubiegłym roku Urząd Miejski w Gogolinie złożył wniosek o dofinansowanie tej inwestycji ze środków Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. I choć na opublikowanej w końcu grudnia przez Wojewodę Opolskiego liście projektów, które otrzymają dofinansowanie w I transzy wniosku z Gogolina nie ma, to znajduje się w czołówce projektów rezerwowych i wysoce prawdopodobne jest, iż otrzyma dofinansowanie po zakończonych przetargach w innych gminach. Ponadto w ramach uzgodnień Burmistrza Gogolina oraz Zarządu Powiatu Krapkowickiego z powiatowego budżetu na budowę obwodnicy przekazana zostanie dotacja w wysokości 750 tys. zł.

Obwodnica Gogolina.jpeg

Ponad 1 mln 400 tys. zł przeznaczono na inne drogowe zadania inwestycyjne

Na przebudowę ul Słowackiego w Gogolinie zabezpieczono – 590 000 zł, na przebudowę ul. Czosnykowskiego w Gogolinie – 550 000 zł, na budowę Placu Spotkań Wiejskich w Górażdżach – 100 000 zł, na projekt przebudowy ul. Sportowej w Gogolinie – 67 000 zł, na projekt przebudowy dróg w Kamieniu Śląskim – 78 000 zł oraz na budowę chodnika przy ul. Gogolińskiej w Kamionku (Fundusz Sołecki) – 26 000 zł.

Prawie 1,5 mln zł na bieżące wydatki drogowe

Na remonty cząstkowe i bieżące dróg i chodników przeznaczono 315 000 zł, na remont nawierzchni ul. Strzebniów w Gogolinie - 255 000 zł, na remont odcinka chodnika przy ul. Wyzwolenia w Gogolinie - 30 000 zł, na remont odcinka chodnika przy ul. Szkolnej w Gogolinie - 30 000 zł, na remont odcinka chodnika przy ul. Matejki w Gogolinie - 82 000 zł, na remont nawierzchni parkingu przy Urzędzie Miejskim w Gogolinie - 78 000 zł, na remont nawierzchni drogi na działce 112/2 w Malni - 19 000 zł, na remont odcinka ul. Czesława w Kamieniu Śl. - 18 000 zł, na remont odcinka nawierzchni ul. Wapiennej w Kamieniu Śl. - 32 000 zł, na remont skrzyżowania ul. Stawowej z drogą powiatową nr 1454O w Zakrzowie - 17 000 zł, na remont odcinka ul. Odrzańskiej w Choruli - 21 000 zł, na remont rowów i poboczy drogi do terenów inwestycyjnych w Gogolinie na działce nr 122, obręb Karłubiec - 42 000 zł, na remont odcinka chodnika przy ul. Szkolnej w Odrowążu - 18 000 zł, na remont chodników na Placu Wiejskim w Choruli - 70 000 zł, na remont odcinka chodnika przy ul. Fabrycznej w Górażdżach - 48 000 zł, na zimowe utrzymanie dróg w gminie - 200 000 zł, na oznakowanie poziome i pionowe - 80 000 zł, na wykonanie ewidencji i przeglądów okresowych dróg gminnych - 10 000 zł, na wykonanie ścinki poboczy przy ul. Mickiewicza w Kamieniu Śl. - 23 000 zł, na montaż progu zwalniającego na ul. 1-go Maja w Choruli (Fundusz Sołecki) - 3 000 zł, na wykonanie koncepcji programowej układu komunikacyjnego w związku z planowaną zmianą przebiegu drogi wojewódzkiej nr 409 w Gogolinie - 85 000zł.