Stawki i zwolnienia podatkowe na 2017 rok

 

Podaje się do wiadomości, że  w 2017 roku obowiązują następujące stawki:

- podatku rolnego:

  • 131,10 zł - od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych
  • 262,20 zł - od 1 ha fizycznego dla gruntów pozostałych

- podatku leśnego:

  • 42,0222 zł za 1 ha

 

strzalka.jpegPDFUchwały Nr XXVI_239_2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf

strzalka.jpegPDFUchwała Nr XXVII_243_2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017.pdf

strzalka.jpegPDFUchwała Nr XIV_127_2015 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek.pdf

strzalka.jpegPDFUchwała Nr XIV_128_2015 w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, nieruchomości, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości inkasa.pdf

strzalka.jpeg PDFUchwała Nr XIII_151_2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2011r., w sprawie opłaty od posiadania psów.pdf

 

 

Zwolnienia podatkowe

strzalka.jpeg PDFUchwała Nr XXXVII_307_2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalnośc gospodarczą na terenie Gminy Gogolin.pdf

strzalka.jpeg PDFUchwała Nr XXIV_213_2016 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Gogolin.pdf

Poniżej uchwała zmieniająca do uchwały nr 213/2016 z dnia 29.09.2016r.

strzalka.jpeg PDFUchwała Nr XXVIII_255_2016 o zmianie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Gogolin.pdf

strzalka.jpeg PDFUchwała Nr XXI_197_2016 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Gogolin w ramach pomocy de minimis.pdf

strzalka.jpeg PDFUchwała Nr XXIV_261_2012 w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego uzytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.pdf

strzalka.jpeg PDFUchwała Nr XIII_147_2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2011r., w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.pdf