Siostry Elżbietanki na stażu w DSS

W dniu 25.04.2012 r. Dom Spokojnej Starości „Św. Barbara" w Kamionku odwiedzili niecodzienni goście. W ramach współpracy pomiędzy Gminą Gogolin a czeskim miastem Jablunkov w DSS – ie zorganizowano jednodniowy staż dla pracowników Domu Opieki dla Seniorów prowadzonym przez Konwent Sióstr Elżbietanek w Jablunkovie.

Delegacji przewodniczyła Matka Przełożona Konwentu Siostra Judyta Jochymek,obecny był równieżbyły wicestarosta Jablunkova Stanislav Jakus. Siostry rozpoczęły wizytę od spotkania z Burmistrzem Joachimem Wojtalą w Urzędzie Miejskim w Gogolinie. Następnie, goście przyjechali do DSS „Św. Barbara", gdzie powitała ich Dyrektor DSS Barbara Dołowicz i rozpoczęła się część robocza spotkania. Dyrektor DSS wraz z pracownikiem socjalnym C. Woźniak i Kierownikiem Działu Opiekuńczo - Terapeutycznego B. Borkowską omówiły zasady funkcjonowania Gminnego Domu Pomocy Społecznej w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, poinformowały także o zakresie usług i standardach, jakie DSS „Św. Barbara" zapewnia mieszkańcom Domu. Mówiono także o stanie zatrudnienia oraz o partnerach lokalnych, z którymi DSS współpracuje w ramach integracji społecznej. Członkowie delegacji zwiedzili obiekt i zapoznali się z warunkami lokalowymi, jakie oferuje się pensjonariuszom. Duże zainteresowanie gości wzbudziła oferta zagospodarowania czasu wolnego, jaką proponuje Instruktor Terapii Zajęciowej S. Strzałek.

DSS_net.jpeg

DSS_net_1.jpeg

W drugiej części spotkania goście udali się do Kamienia Śl., gdzie przed budynkiem Sebastianeum Silesiacum oczekiwał burmistrz J. Wojtala i sołtys Z. Kawa. Grupa została również przywitana przez ks. abp. Alfonsa Nossola. Goście z Czech zwiedzili Zespół Turystyczno - Wypoczynkowo - Rehabilitacyjny Sebastianeum Silesiacum specjalizujący się w hydroterapii metodą ks. Kneippa oraz zamek i Sanktuarium Św. Jacka. W roli przewodnika po Kamieniu Śl. wystąpił sołtys Z. Kawa, który w barwny sposób przedstawił historię miejscowości. Członkowie delegacji wielokrotnie wyrażali podziw dla osób zaangażowanych w służbę człowiekowi w potrzebie, zaangażowanych na rzecz środowiska lokalnego i dla władz samorządowych, które efektywnie wspierają lokalne przedsięwzięcia. Na zakończenie spotkania - po wspólnej mszy św. podsumowano bardzo pracowity i owocny dzień. Obie strony zadeklarowały chęć nawiązania bliższej współpracy w zakresie wymiany doświadczeń, zastanawiano się także nad formą następnych kontaktów i spotkań z myślą o mieszkańcach domów opieki i personelu. Na ręce Burmistrza Gogolina zostało przesłane podziękowanie Matki Przełożonej Konwentu oraz zaproszenie do Jablunkova.