KOMUNIKAT

Z dniem 27.12.2016 r. weszło w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H6 na terenie Polski, rozporządzenie nakłada na osoby hodujące ptaki szereg zakazów i nakazów związanych  nie tylko z ich hodowlą ale również z organizacją targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem  żywych ptaków, sprzedażą ptaków na targowiskach itp.

Prosimy zainteresowane osoby o zapoznanie się z treścią rozporządzenia i jego przestrzeganie.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2091/1