Rada Sportu o dotacjach

29 grudnia w pawilonie Miejskiego Klubu Sportowego w Gogolinie odbyło się posiedzenie Rady Sportu w sprawie zaopiniowania propozycji rozdysponowania kwot dotacji dla stowarzyszeń, które chcą w 2017 roku realizować zadania własne.

Przybyłych na spotkanie powitali przewodniczący Krzysztof Boruta oraz Zastępca Burmistrza Krzysztof Długosz. Piotr Giecewicz z Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Gogolinie przedstawił warunki konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, a także łączną sumę dofinansowania. W dalszej części zaprezentowane i omówione zostały dotacje dla poszczególnych stowarzyszeń. W trakcie posiedzenia wypracowano również wnioski na przyszły rok. Do najważniejszych można zaliczyć: zwiększenie kwoty dotacji na kulturę fizyczną, proporcjonalnie do zwiększenia budżetu Gminy Gogolin oraz rozważenie zniżek za wynajem obiektów sportowych dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy, w związku z doliczeniem od 1 stycznia 2017 r. podatku VAT do wynajmu.

Rada Sportu.jpeg