Dodatkowe zakupy dla OSP i OC

W grudniu 2016 r. Gmina Gogolin zakupiła sprzęt i wyposażenie indywidualne strażaków za kwotę 16 209 zł. Zakupy były możliwe dzięki oszczędnemu gospodarowaniu w minionym roku środkami finansowymi z budżetu gminy, przeznaczonymi na potrzeby gminnych jednostek OSP oraz zmniejszonymi wydatkami m. in. na remonty sprzętu i energię elektryczną.

Zakupy zostały dofinansowane ze środków Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Opolu, który przeznaczył na ten cel 4 382 zł. Zakupiony sprzęt i wyposażenie to między innymi pożarnicze węże tłoczne, buty specjalne strażaka, ubrania specjalne, prądownice, pilarka spalinowa, fantomy do szkolenia z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej, mostki przejazdowe, ubrania wyjściowe i koszarowe. Zakupiony również został drobny sprzęt konieczny do działań strażackich. Ponadto, za kwotę 6 575 zł, zakupione zostały grzejniki elektryczne do wyremontowanej świetlicy w remizie OSP Obrowiec.

Również w grudniu, z budżetu Obrony Cywilnej zakupiono dodatkowe wyposażenie gminnego magazynu OC tj. materiały i narzędzia konieczne do działania w sytuacjach kryzysowych, zwłaszcza po przejściu huraganu i uszkodzeniu budynków. Są to m. in.  plandeki do zabezpieczania dachów z oprzyrządowaniem koniecznym do ich zamocowania. Zakupione zostały także śpiwory dla ewakuowanych osób oraz sprzęt łączności do zabezpieczenia łączności radiowej. Na ten cel wydano  5 551 zł.