Prawie 450 tys zł dla stowarzyszeń

Niecałe 450 tys. zł trafi do stowarzyszeń na prowadzenie szkolenia sportowego w środowisku miejskim i wiejskim oraz organizację i udział w zawodach sportowych i rekreacyjnych na terenie kraju.

Burmistrz Gogolina ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2017 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej. Szczegóły i wysokości dofinansowania na stronie: