Jubileusz LGD Kraina Św. Anny

Burmistrz Joachim Wojtala uczestniczył w uroczystości jubileuszowej z okazji 10. rocznicy powstania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Kraina św. Anny. Stowarzyszenie działa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

Uroczystość odbyła się 28 grudnia br. w Centrum Konferencyjnym w Górażdżach. Uczestniczyli w niej przedstawiciele samorządów gmin będących członkami stowarzyszenia, zaproszeni goście, m. in. poseł Ryszard Galla, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz przedstawiciele organizacji współpracujących ze stowarzyszeniem. Gminę Gogolin reprezentował  również  Krzysztof Reinert – członek zarządu stowarzyszenia oraz inspektor Patrycja Bugno zajmująca się realizacją projektów w ramach PROW. Podczas spotkania podsumowano dziesięcioletnią działalność LGD, nie zabrakło też miejsca na życzenia, wspomnienia i gratulacje. Burmistrz Gogolina, na ręce prezesa stowarzyszenia Ewy Marii Piłat, złożył podziękowania za wieloletnią współpracę i życzenia na kolejne lata. Wręczył również list gratulacyjny.

Gmina Gogolin, która działa w stowarzyszeniu od początku jego istnienia, wielokrotnie była beneficjentem środków przyznanych na realizację różnorodnych projektów – inwestycyjnych, kulturalnych, wydawniczych i promocyjnych.

 

 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny powstało w 2006r. z inicjatywy liderów lokalnych z gmin: Krapkowice, Zdzieszowice, Gogolin, Walce, Strzelce Opolskie, Ujazd, Leśnica, Jemielnica, Izbicko. W 2007 r. do stowarzyszenia przyłączyła się gmina Walce, a w 2008 r. Tarnów Opolski. W 2009 roku uzyskało status Lokalnej Grupy Działania, która zgodnie z ideą programu Leader realizuje wynikające z lokalnej strategii rozwoju innowacyjne projekty łączące zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe i historyczne, a także wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego.