Obradowała Rada Seniorów

21 grudnia w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbyło się ostatnie w tym roku VIII Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów.

W spotkaniu uczestniczyło 9 członków Rady, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie Piotr Czok, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie Izabela Olczyk, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie Iwona Cimek oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie Ewa Bury.

W pierwszej kolejności członkowie Rady przyjęli sprawozdanie z działalności w okresie międzyposiedzeniowym, które przedstawił Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów Jan Nadbrzeżny. W dalszej części posiedzenia ustalono harmonogram dyżurów członków Rady na I kwartał 2017 roku. Pierwszy dyżur w nowym roku (10 stycznia) pełnić będzie Marta Wiora. Kolejne odbędą się: 24 stycznia – Dariusz Wandrowski, 7 lutego – Wiktor Gabor, 21 lutego oraz 7 marca – Jan Nadbrzeżny i 21 marca – Daniela Brüll.

Na zakończenie spotkania głos zabrał Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, który podziękował za dotychczasową, owocną współpracę oraz złożył członkom Rady życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Życzenia i podziękowania złożyli również Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie Piotr Czok oraz kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie Izabela Olczyk. Wszyscy członkowie Rady otrzymali też kalendarze na 2017 rok, wydane przez Urząd Miejski w Gogolinie.