Obrady Rady Rozwoju

14 grudnia w Urzędzie Miejskim w Gogolinie odbyło się czwarte posiedzenie członków Rady Rozwoju Gminy Gogolin. Tym razem omawiany był temat funkcjonowania obiektów kompleksu Zespołu Rekreacyjno – Sportowego w Gogolinie.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady Rozwoju Gminy Gogolin, na czele z Przewodniczącym Andrzejem Balcerkiem, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Skarbnik Renata Hasse oraz Sekretarz Bogusław Leśkiewicz, Dyrektor Zespołu Rekreacyjno – Sportowego Jerzy Kłeczek, Prezes Miejskiego Klubu Sportowego w Gogolinie Andrzej Prefeta,  a także Piotr Giecewicz – inspektor Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji i Krzysztof Reinert – naczelnik Wydziału Funduszy i Mechanizmów Finansowania Inwestycji.

W pierwszej części spotkania, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala przedstawił członkom Rady Rozwoju wykonanie tegorocznego budżetu, omówił również kluczowe inwestycje, które zostały zrealizowane w bieżącym roku i stopień zaangażowania zadań obecnie trwających. Zaprezentował również listę ważniejszych zadań, planowanych do realizacji w roku 2017.

Druga część posiedzenia poświęcona była funkcjonowaniu sportu w Gminie Gogolin. Naczelnik Wydziału Funduszy i Mechanizmów Finansowania Inwestycji Krzysztof Reinert przedstawił  informację na temat infrastruktury sportowej, jaką dysponuje Gmina Gogolin oraz nakładów finansowych, które były przeznaczane na ten cel w ciągu ostatnich 5 lat. Zaprezentował również działalność samorządu Gminy Gogolin w zakresie organizacji zawodów i wydarzeń sportowych, a także otwartych konkursów dla stowarzyszeń. Piotr Giecewicz z Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji poinformował natomiast o dyscyplinach sportowych,  które cieszą się w Gminie Gogolin największym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Najpopularniejsza jest piłka nożna, którą trenuje ok. 70% dzieci i młodzieży. Około 25% ćwiczy sztuki walki, czyli judo, zapasy i karate; pozostałe 5% to osoby wybierające inne dyscypliny, takie jak siatkówka, badminton, pływanie czy tenis. W dalszej części posiedzenia, prezes Andrzej Prefeta przedstawił działalność największego, działającego na terenie Gminy Gogolin, stowarzyszenia – Miejskiego Klubu Sportowego w Gogolinie. Obecnie w MKS trenuje ok. 180 dzieci i młodzieży tygodniowo. Tak duża liczba osób korzystających z infrastruktury sportowej powoduje, iż boiska, jakimi dysponuje Gmina Gogolin są mocno wyeksploatowane, a co za tym idzie, generują spore koszty, związane z ich renowacją. W wyniku dyskusji członków Rady Rozwoju, zgodnie stwierdzono, iż najlepszym rozwiązaniem dla tego problemu, byłoby utworzenie przynajmniej jednego boiska ze sztuczną murawą. Podczas spotkania poruszony został również temat kompleksu basenowego.

Dyrektor Zespołu Rekreacyjno – Sportowego Jerzy Kłeczek poinformował zebranych, iż obiekt którym zarządza, jest już mocno wyeksploatowany, a technologie pochodzące sprzed 25 lat mocno przestarzałe. Obiekt odnotowuje mocny spadek osób korzystających z basenu otwartego w okresie letnim. Spowodowane jest to przede wszystkim brakiem nowoczesnego zaplecza rekreacyjnego, które uatrakcyjniłoby ofertę i przyciągnęło na gogoliński basen osoby z całej gminy i okolic. Uczestniczący w spotkaniu zgodnie stwierdzili, że zmieniają się potrzeby i wymagania odbiorców, a osoby prywatne wolą obecnie korzystać z wodnej rekreacji i aktywnego wypoczynku. Na temat oferty wypowiedział się także członek Rady Rozwoju Joachim Siekiera, który stwierdził, że basen powinien oferować wachlarz atrakcji okołobasenowych, zarówno dla osób dorosłych (jacuzzi, sauna, bicze wodne), jak również dla najmłodszych (zjeżdżalnie). Wszyscy członkowie Rady Rozwoju zgodnie zauważyli, że Gmina Gogolin stoi obecnie przed dużym wyzwaniem przeorganizowania obiektu Zespołu Rekreacyjno – Sportowego, tak by znów stał się atrakcyjnym miejscem wypoczynku dla mieszkańców Gminy Gogolin. W odpowiedzi, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala poinformował zebranych, iż trwają rozmowy, które umożliwią przeprowadzenie analizy finansowo – rzeczowej, a także analizy rynku, tak by lepiej poznać potencjalnych odbiorców. Taki dokument ma być gotowy do końca kwietnia 2017. Podsumowując omawiane tematy, Przewodniczący Rady Rozwoju Gminy Gogolin Andrzej Balcerek zauważył, że należy zrobić wszystko, by jak najlepiej upowszechniać kulturę fizyczną i aktywny tryb życia, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Na zakończenie spotkania Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala podziękował za uczestnictwo w posiedzeniu oraz złożył wszystkim życzenia świąteczne.

rada_rozwoju_2016.jpeg