Stawki transportowe mocno w dół

Podczas XXVII, dodatkowej Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się w piątek 9.12, radni uchwalili nowe stawki podatku od środków transportowych na rok 2017. Zostały one obniżone do stawek minimalnych.

Wsłuchując się w oczekiwania przedsiębiorców, zajmujących się usługami transportowymi, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala zaproponował radnym obniżenie stawek, a przez to obniżenie kosztów funkcjonowania tych przedsiębiorstw. Zmiana ma również na celu spowodowanie zwiększenia liczby przedsiębiorców, rejestrujących pojazdy w gminie Gogolin. Wprowadzenie konkurencyjnych stawek podatku od środków transportowych, w perspektywie kilku kolejnych lat, może przyczynić się do wzrostu dochodów budżetu miasta. Uchwała została podjęta jednomyślnie 13 głosami "za".

***

Wysokość stawek podatku od środków transportowych od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz jego wpływu na środowisko wynosi:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

powyżej 3,5  do 5,5 włącznie

590

powyżej 5,5 do 9 włącznie

985

powyżej 9 i poniżej 12

1 181

 

Wysokość stawek podatku od środków transportowych od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wnosi:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

 

541

1 226

Trzy osie

12

19

242

496

19

 

992

1 542

Cztery osie i więcej

12

29

1 020

1 618

29

 

1 618

2 400

 

Wysokość stawek podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, jego wpływu na środowisko wznosi:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

od 3,5  i poniżej  12

1 379

 

Wysokość stawek podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wynosi:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

25

260

470

25

31

548

900

31

 

1 382

1 896

Trzy osie i więcej

12

36 włącznie

1 220

1 686

powyżej 36

40

1 220

1 686

40

 

1 686

2 494

 

Wysokość stawek podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wynosi:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

od  7 i poniżej 12 ton

688

 

Wysokość stawek podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wynosi:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa /przyczepa+ pojazd silnikowy  (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

 

314

550

Dwie osie

12

38

832

1 264

38

 

1 124

1 664

Trzy osie i więcej

12

36 włącznie

662

922

powyżej 36

 

922

1 254

 

Wysokość stawek podatku od środków transportowych od autobusu w zależności od ilości miejsc do siedzenia oraz jego wpływu na środowisko wynosi:

Ilość miejsc do siedzenia

Stawka podatku (w złotych)

mniejszej niż 22 miejsca

1 083

równej lub wyższej niż 22 miejsca

1 674