Obrady Zarządu Aglomeracji Opolskiej

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska oraz Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia odbyło się dziś w Gminie Komprachcice na zaproszenie wójta Leonarda Pietruszki.

Podczas spotkania zarządu, które odbyło się w Urzędzie Gminy w Komprachcicach, dokonano podsumowania działalności Aglomeracji Opolskiej w roku 2016. Oprócz przedstawicieli poszczególnych gmin członkowskich Aglomeracji w spotkaniu wzięli udział Magdalena Popławska – Dyrektor OCDL, Witold Trojnar – Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Paweł Kielar – Komendant Miejski PSP w Opolu oraz goście partnerskiego ZIT z Ołomuńca. Poza podsumowaniem tegorocznej działalności stowarzyszenia, związanej  z  konkursami na realizację projektów dofinansowanych z funduszy UE, przedstawiono również harmonogram naborów na rok 2017. Omówione zostało również funkcjonowanie porozumienia „Solidarni w obliczu zagrożeń”. Na zakończenie wizyty w Gminie Komprachcice, uczestnicy spotkania mieli okazję podziwiać nowoczesny śmigłowiec ratunkowy, który stacjonuje na lotnisku Aeroklub Opolski w Polskiej Nowej Wsi.